Kesäopintotukea haetaan opintotuen muutosilmoituksella.

Kesäopintotuen hakeminen helpottuu tulevana keväänä – Kela luopuu turhien suunnitelmien teettämisestä

Runsas viidennes kaikista korkeakouluopiskelijoista opiskelee myös kesäisin. Tampereella kesäopintoja suoritetaan eniten Tampereen yliopistossa.

FAKTA

Kesäopintotuki

  • Kesäopintotukea tulee hakea opintotuen muutosilmoituksella viimeistään sen kuun aikana, jolta tukea aikoo nostaa.
  • Kesällä nostettu tuki vaikuttaa kokonaistukikuukausien määrään.
  • Tukikuukautta kohden on suoritettava vähintään 5 opintopistettä.
  • Opintopisteiden yhteismäärä tarkistetaan kerran vuodessa, joten opintoja voi tehdä toisena kuukautena enemmän kuin toisena.
  • Ammattioppilaitoksissa suunnitelma kesäopintojen suorittamisesta vaaditaan yhä.

Korkeakouluopiskelijoiden ei tarvitse jatkossa toimittaa kesätukihakemuksensa tueksi suunnitelmaa kurssien suorittamisesta. Muutos astuu voimaan tulevan kevään aikana.

Kelan asiantuntijan Piia Kuusiston mukaan uudistus keventää hakuprosessia niin opiskelijan kuin Kelankin näkökulmasta.

– Kelalla ei ole käytössään tietoa, mitä kesäopintomahdollisuuksia oppilaitoksessa on tarjolla. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, että Kela lähtisi näitä opintotukihakemuksen käsittelyn yhteydessä oppilaitoksesta tarkistamaan, Kuusisto tarkentaa.

Mikäli opiskelija aikoo nostaa kesältä opintotukea, tulee tämän ottaa Kuusiston mukaan huomioon kaksi asiaa.

– Opintojen etenemistä valvotaan jälkikäteen lukuvuositasolla, joten opiskelijan tulee huolehtia siitä, että suorituksia kertyy riittävästi. Kesäopintotuki vaikuttaa myös tulorajoihin, joten mikäli tekee töitä opintojen ohella, tulee tarkistaa, etteivät rajat kesäopiskelun vuoksi ylity.

Kesällä tentitään sähköisesti

Koko Suomessa kesäopintojen suorittaminen on kohtuullisen suosittua – vuonna 2017 runsas viidennes kaikista korkeakouluopiskelijoista opiskeli myös kesäaikana.

Tampereen yliopistossa kesäopintoja suoritti viime kesänä 28 prosenttia opiskelijoista. Melkein yhtä suuri osa opiskelijoista nosti kesäopintotukea myös Tampereen ammattikorkeakoulussa. Sen sijaan Tampereen teknillisessä yliopistossa kesäopintoja suoritti viime kesänä vain 14 prosenttia opiskelijoista.

– Tampereen yliopisto on pitkään panostanut kesäopintojen tarjontaan. Pyrkimyksenä on ollut tehdä kesäopiskelusta helppoa ja siten sujuvoittaa opiskelujen etenemistä, kertoo Tampereen yliopiston opintopalvelujohtaja Mikko Markkola.

Käytännössä kesäopiskelua on helpotettu Tampereen yliopistossa sähköisellä tenttijärjestelmällä. Markkolan mukaan mikä tahansa kurssi, jonka voi sähköisesti tenttiä, on suoritettavissa myös kesällä.

Eri tiedekuntien välillä on eroja kesäopintojen suorittamisessa.

– Esimerkiksi lääketieteen opiskelijat kerryttävät opintojensa loppuvaiheessa osaamistaan pääasiassa harjoitteluiden avulla, kun taas jonkin toisen alan opiskelijoilla kirjatentti on yleisempi kesäopintojen suoritusmuoto, Markkola kertoo.