Pirstoutuvatko työurat? –tutkimusta tehdään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Kuva: Jonne Renvall.

Tampereen yliopiston Pirstoutuvatko työurat? -hankkeelle 200 000 euron tutkimusraha

Työsuojelurahasto myönsi yhteensä 9,1 miljoonaa euroa työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen vuonna 2017. Tampereen yliopiston Pirstoutuvatko työurat? -hanke sai 20 000 euroa.

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Pirstoutuvatko työurat? -tutkimushankkeelle on myönnetty 200 000 euron tutkimusmääräraha. Tutkimusrahan on myöntänyt Työsuojelurahasto. Hankkeen vastuuhenkilö Satu Ojala on iloinen rahan myöntämisestä. 

–Työsuojelurahasto on meille merkittävä rahoittaja, Ojala kertoo. 

Työsuojelurahasto myönsi yhteensä 9,1 miljoonaa euroa työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen vuonna 2017. Pirstoutuvatko työurat? -hankkeen saama raha on suurin yksittäinen rahaston myöntämä tutkimusmääräraha. 

Hankkeessa tarkastellaan työurien vakautta toimialoilla, jotka ovat globaalin ja teknologisen kehityksen seurauksena muutoksessa. Tällaisia toimialoja ovat monet teknologian ja teollisuuden alat.  Hankkeessa tutkitaan oletettua työikäisten työurien pirstoutumista, jota tutkimus ei ole toistaiseksi pystynyt todentamaan.

Hanke kestää yhteensä kaksi vuotta ja tutkimusryhmä koostuu Työelämän tutkimuskeskuksen ja sosiologian ja sosiaalipolitiikan tutkijoista. Hankkeelle kootaan laaja ohjausryhmä, johon osallistuvat teollisuusalojen työnantaja- ja ammattiliitot sekä Eläketurvakeskus.

–Hanke voi lisätä perustietoa työikäisten työurien muutoksesta niin väestötasolla kuin toimialoillakin, Ojala kertoo hankkeen vaikutuksista työelämään.