Lääkkeiden heittäminen viemäriin on hälyttävän yleistä − lääkkeetön Itämeri on kaikkien etu

Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä, joka pitäisi palauttaa apteekkiin.

Lääkkeitä vedetään viemäristä alas kymmeniä tuhansia kiloja joka vuosi. Jätevedenpuhdistamot eivät pysty poistamaan kaikkia lääkejäämiä vedestä, jolloin kemikaaleja päätyy vesistöihin. Siellä ne vaikuttavat eliöihin, ja esimerkiksi kaloilla on todettu kudosvaurioita ja muutoksia käyttäytymisessä.

Kemisti Noora Perkola Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että ongelma on maailmanlaajuinen.

− Tulevaisuudessa ongelma kasvaa, koska väestön ikääntymisen vuoksi lääkkeiden käyttö lisääntyy.

Oikea tapa päästä eroon käyttämättä jääneistä lääkkeistä on palauttaa ne apteekkiin. Apteekista lääkkeet toimitetaan eteenpäin hävitettäväksi. Apteekinhoitaja Kati Vartiainen Tampereen Yliopiston apteekista arvioi, että heille palautetaan 1 300 litraa lääkkeitä kuukausittain.

John Nurmisen säätiön Lääkkeetön Itämeri -kampanjan tavoite on levittää tietoa lääkkeiden oikeaoppisesta kierrättämisestä. Vaikutukset ovat suurempia Itämeressä kuin valtamerissä, koska Itämeri on matala ja sen vesi vaihtuu hitaasti.