Aleksi Viljanen ja Jenni Tolppanen hankkivat lisäpatterin, kun asunnon lämpötilat eivät nousseet talven tullessa.

Toas kuvittelee vilun kadonneen – vain harva asukas tekee vikailmoituksen

Joka toinen Moreenimedian kyselyyn vastannut kokee asuntonsa kylmäksi. Osalle asukkaista lisäpatterin ostaminen oli helpompi ratkaisu kuin asiasta Toasille ilmoittaminen.

Sadat opiskelijat palelevat Tampereen opiskelija-asuntosäätiön asunnoissa. Tämä selviää Moreenimedian kyselystä, joka keräsi yli 570 vastausta. Vastauksista ilmeni, että kokemukset asuntojen lämpötiloista vaihtelevat myös taloyhtiöiden sisällä.

Nettisivuillaan Toas määrittelee asunnon suosituslämmön olevan 20–21 astetta. Alimmillaan vastaajat kertoivat lämpötilan asunnossa olleen noin 17 astetta.

Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski uskoo ongelmien vähentyneen viime vuosina. Tämän hän päättelee vikailmoituksien vähentyneestä määrästä ja uusien talojen paremmasta rakennustekniikasta.

Vain joka kuudes kylmyydestä kyselyssä valittaneista kertoo ottaneensa Toasiin yhteyttä. Koski korostaa, että asukkaan pitäisi olla asunnon ongelmista yhteydessä Toasiin. Muita yhteydenpitokanavia ovat taloyhtiöiden asukastoimikunnat ja niiden puheenjohtajien muodostama neuvottelukunta.

FAKTA

Toas

  • Tampereen opiskelija-asuntosäätiö perustettiin vuonna 1959.
  • Nykyään säätiöllä on Tampereella noin 6000 opiskelija-asuntoa (yhteensä 62 asuinrakennusta).
  • Tarjoaa soluasuntoja, yksiöitä, kimppakämppiä ja perheasuntoja.
  • Asumismuodoista suosituin on yksiö, johon jonotus kestää noin puoli vuotta.

– Asukastoimikunnan kautta ei kannata laittaa vikailmoituksia. Toivomme, että kynnys vikailmoituksien tekoon suoraan meille on matala, Koski sanoo.

Asukastoimikunta tarjoaa apua

Toas Espantornin asukastoimikunnan puheenjohtaja Kasimir Hakalan mukaan heihin voi olla yhteydessä myös asuntoon liittyvistä ongelmista.

– Yksittäistapauksissa kehotamme asukasta olemaan itse yhteydessä Toasiin. Jos ongelma on isompi tai toistuva, niin me otamme yhteyttä Toasiin.

Hakalan mukaan yhteydenottoja ei ole juurikaan tullut, vaikka apua on tarjottu.

Moreenimedian kyselyyn vastanneista 68 kertoo ottaneensa yhteyttä Toasiin. Heistä neljännes kertoo Toasin vikailmoituksesta olleen hyötyä. Loput vastaajista eivät kokeneet vikailmoituksen auttaneen heitä.

Toasin kiinteistöpäällikkö Jari Ahosen mukaan vikailmoitukset menevät huoltoyhtiöille, jotka käyvät tutkimassa vian asunnossa. Toasille tiedot menevät ainoastaan, jos asukas kritisoi huoltoyhtiön toimintaa tai kokee, ettei saanut apua.

Palautteeseen reagointi ei tyydytä

Opiskelija Aleksi Viljanen ei tehnyt vikailmoitusta Toas Kissanmaalla. Hän kyseli kylmyydestä taloyhtiön Facebook-ryhmässä ja kuuli, että vikailmoituksiin oli reagoitu vähätellen.

Viljanen muutti asuntoon syksyllä tyttöystävänsä kanssa heti sen valmistuttua. Talven tullessa lämpötila laski ja alimmillaan mittari näytti 17,8 astetta.

Vuodenvaihteessa Toas tiedotti mittaavansa taloyhtiön lämpötiloja ja keräsi pattereiden termostaatit pois muutamaksi päiväksi. Tällöin asunnon lämpötila nousi, mutta heti termostaattien takaisin asentamisen jälkeen se laski jälleen.

– Silloin päätettiin, ettei katsota tätä enää ja hommattiin pieni lisäpatteri, Viljanen kertoo.

Sähköllä toimiva lisäpatteri ei tuota opiskelijalle lisäkustannuksia, koska Toasilla sähkölasku kuuluu vuokran hintaan.  Kiinteistöpäällikkö Ahonen ei suhtaudu lisäpattereihin suopeasti, koska välillä ne osuvat samoihin asuntoihin, joissa lämpötilamittauksia tehdään.

– Lisälämmitin vääristää mittaustulosta. Huonelämpötilamittausten perusteella säädetään koko kohteen lämmitystä, joten niillä on vaikutusta muiden asuntojen lämpötiloihin.

Voisiko asukastoimikunnat auttaa Toasia vikailmoituksissa? Lue kommentti täältä.