Radio Moreenin sähkeet 8.3.2017 klo 15

Tänään vietetään kansainvälistä naisten päivää. Merkkipäivällä kunnioitetaan naisten oikeuksien eteen tehtyä työtä. Suomessa tasa-arvoa on edistetty muun muassa yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella, avioliittolailla, periaatteella samanpalkkaisuudesta, lailla raskauden keskeyttämisestä sekä lailla naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Naisten päivän kunniaksi kaikki lähetyksemme uutiset käsitellään naisten näkökulmasta.

 ***

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kutsuttu mukaan YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin HeForShe-kampanjan Champion World Leaders -ryhmään. Noin 30 vaikuttajan ryhmä koostuu valtion- ja hallituksen päämiehistä sekä yritysten ja yliopistojen johtajista. Ryhmä sitoutuu edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistamaan naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia.

***

Nordnet kertoo naisasiakkaidensa määrän kasvaneen 44 prosenttia vuoden 2017 alusta. Samana aikana miesasiakkaiden määrä on noussut 29 prosenttia. Yhtenä syynä naisten sijoitusinnon kasvulle ovat sosiaaliset sijoitusverkostot. Nordnetin omassa verkostossa naisten määrä on Suomessa kaksinkertaistunut viime vuodesta. Naiset sijoittavat silti yhä miehiä pienempiä summia. Nordnetin keskiverron naisasiakkaan salkku on arvoltaan lähes 19 000 euroa, kun taas miesasiakkaan salkun arvo on reilu 31 000 euroa.

 ***

26 prosenttia naisjuristeista on kokenut seksuaalista häirintää työelämässä, kertoo Lakimiesliiton kysely. Vastaavasti 5 prosenttia vastanneista miehistä on kokenut häirintää työelämässä. Vastanneista naisista 30 prosenttia on kokenut häirintää opintojensa yhteydessä viimeisen viiden vuoden aikana. Tyypillinen häiritsijä on työpaikan kollega tai tuttu opiskelija yliopistolla. Kyselyyn vastasi lähes 2 000 ihmistä, joista 70 prosenttia oli naisia ja 30 prosenttia miehiä.

***

Helsingin Sanomat lisää naisten osuutta artikkeleissaan. HS on alkanut seurata sukupuolten näkyvyyttä jutuissaan, joissa naisia esiintyy miehiä harvemmin. Tällä hetkellä artikkeleissa esiintyvistä henkilöistä naisia on noin kolmannes. Lehden päätoimittaja Kaius Niemen mukaan uudistuksella halutaan edistää Suomen asemaa tasa-arvon edelläkävijänä. Niemen mukaan myös median on oltava moniääninen. Naisten osuutta nostetaan erityisesti haastattelemalla enemmän naisasiantuntijoita.