Tampereen yliopistossa logopedian koulutus on ollut uhanalaisena muutosten myötä.

Puheterapeuteista on nyt suuri työvoimapula – ”Ihmiset jäävät heitteille”

Puheterapian tarpeessa oleville asiakkaille ei ole tarjolla riittävästi palveluja. Ala tarvitsee lisää koulutuspaikkoja uusien tekijöiden saamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan puheterapeuteille on tällä hetkellä Suomessa suurin tarve. Vuosi sitten pulaa oli eniten lääkäreistä, mutta puheterapeutin ammatti nousi tänä vuonna listakärkeen.

Tampereen yliopiston logopedian professori Anna-Maija Huuhka-Korpijaakko kertoo, että tilanne on ollut paha jo pitkään. Tekijöitä on liian vähän, ja hänen mukaansa kunnissa on tarjolla vain vähän puheterapeutin virkoja.

Huuhka-Korpijaakon mukaan ala tarvitsisi kipeästi uusia koulutuspaikkoja. Uusien opiskelijoiden määrää pitäisi saada nostettua, mutta opetusresurssit ovat pienet.

− Uusiakin asiakasryhmiä olisi terapeuteille tulossa, kuten esimerkiksi muistisairaat, joiden viestintään sairaus vaikuttaa ennemmin tai myöhemmin.

Huuhka-Korpijaakko sanoo, että ihmisille ei ole saatavilla erityisesti puheterapiaa tai neuropsykologin kuntoutusta sen jälkeen, kun työntekijät siirtyvät erikoissairaanhoidosta kotipaikkakunnilleen. Lasten hoitoihin on satsattu, mutta aikuisille hoitoa on usein tarjolla rajoitetusti.

− Voi sanoa, että ihmiset jäävät heitteille, kun he eivät saa tarvitsemaansa palvelua.