Ammattikorkeakouluille merkittävä lahjoitus – toimintansa lopettavalta yhdistykseltä tukea tekniikan alan koulutukselle

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi kolmesta oppilaitoksesta, joille Autokoriteollisuus ry lahjoittaa yhteensä 190 000 euroa. Kaikkiaan vuoden aikana TAMK on kerännyt noin 1,5 miljoonaa euroa.

Tampereen ammattikorkeakoulu on saanut lahjoituksen tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen kehittämiseen. Toimintansa lopettava Autokoriteollisuus ry jakaa yhteensä 190 000 euroa Tampereen, Turun ja Metropolian ammattikorkeakouluille.

Autokoriteollisuus ry:n jäsenkokous on päättänyt samalla lopettaa yhdistyksen toiminnan. Yhdistys on toiminut autokoriteollisuuden yhteistyöelimenä ja valvonut jäseniensä etuja kaupallisissa, taloudellisissa ja teknisissä asioissa.

Potin jakautuminen kolmen koulun kesken ei ollut vielä tiistai-iltapäivänä selvillä. Tampereella lahjoituksen avulla pyritään kehittämään tekniikan ja liikenteen koulutusalan oppimisympäristöjä.

– Erityisenä kohteena ovat autotekniikan ja älykkäiden työkoneiden oppimisympäristöt sekä tutkimus- ja kehittämisympäristöt. Näitä voimme kehittää yhdessä uuden Tampereen yliopiston kanssa palvelemaan entistä paremmin opiskelijoiden ja myös autoalan yritysten tarpeita, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen.

Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa näiden vuonna 2018 keräämään yksityiseen pääomaan. Autokoriteollisuus ry:n lahjoituksen jälkeen TAMKin keräyssumma on Lahtisen mukaan noin 1,5 miljoonaa euroa, mikä oli myös oppilaitoksen alkuperäinen tavoite.

– Lopullinen tavoitesumma voisi olla lähempänä kahta miljoonaa euroa, Lahtinen arvioi.

Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu vuonna 2018 yhteensä 24 miljoonaa euroa.