Sexpon puheenjohtaja Tiia Forsström on itsekin seksityöntekijä. Hän tekee työtä puolisonsa kanssa. Forsström on myös seksologi ja auktorisoitu seksuaalineuvoja.

Seksiä ostavien paheksunta perustuu tietämättömyyteen ja mielikuviin – “Helppo tapa saada läheisyyttä ja seksiä, jota ilman voisin olla aika ahdistunut”

Niin seksityöntekijöistä, kuin myös heidän asiakkaistaan on vähän tietoa tarjolla. Tämän takia moni saattaa suhtautua alaan tuomitsevasti, vaikka alan sisällä seksin ostamista ja myymistä ei koeta ongelmalliseksi.

Fakta

Seksityö Suomessa

  • Suomessa on seksityöntekijöitä arviolta 5 000–10 000
  • Osa tekee seksityötä satunnaisesti muutaman kerran vuodessa tai kun tarvitsevat rahaa.
  • Toiset tekevät seksityötä sivutoimisesti tai päätoimisesti.
  • Pro-tukipiste tavoittaa vuosittain 2000–2500 seksityöntekijää vuosittain. Valtaosa heistä on muualla kuin Suomessa syntyneitä.

Lähde: Pro-tukipiste

Seksityöntekijöiden asiakkaiden mielestä heitä paheksutaan turhaan. Moreenimedian kyselyssä osa vastaajista näki seksin ostamisen ja myymisen molemmille osapuolille myönteiseksi asiaksi.

Kyselyyn vastasi 31 seksiä ostavaa henkilöä. Heiltä kysyttiin, miksi he ostavat seksiä ja kuinka usein. Vastanneet tavoitettiin sexwork.netin keskustelualueen kautta. Sexwork.net on seksityöhön keskittynyt keskustelupalsta.

Seksin ostamista paheksutaan sen takia, että se sekoitetaan helposti ihmiskauppaan. Seksuaalista hyvinvointia edistävän Sexpo-säätiön puheenjohtaja Tiia Forsström sanoo, että suurin osa paheksunnasta johtuu ajattelemattomuudesta ja tietämättömyydestä.

– Ihmiset saattavat perustaa mielipiteensä kuviin, jotka tulevat kulttuurista tai julkisesta prostituutiokeskustelusta. Puheissa sekoittuvat iloisesti ihmiskauppa, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksityö. Ei ole ihme, että paheksutaan.

Forsström on yksi harvoista suomalaisista seksityöntekijöistä, jotka puhuvat työstä julkisesti omalla nimellään ja kasvoillaan.

Ihmiskauppa ja seksityö ovat täysin eri asioita. Seksityön perustumista vapaaehtoisuuteen painotettiin myös kyselyn vastauksissa:

”Valitsemalla fiksuja, siistejä ja päihteettömiä suomalaisia tyttöjä, jotka tekevät seksityötä omasta halustaan ja kiinnostuksestaan, ostoseksi ei ole ollenkaan niin paha juttu kuin yleisesti ajatellaan.”

Seksiostoksia tekevistä on mielikuva, että he ovat stereotyyppisesti ressukoita, tai inhottavia, naisia väkivaltaisesti esineellistäviä miehiä.

– Asiakkaista puhutaan vielä rumemmin kuin seksityöntekijöistä, Forsström sanoo.

Seksityön asiakkaiden ja heidän tarpeidensa kirjo on kuitenkin laaja. Forsström kertoo itsekin aloittelevana seksityöntekijänä yllättyneensä, kuinka monenlaisia ihmisiä asiakkaissa oli.

Suomessa seksin ostamista ei ole kriminalisoitu toisin kuin Ruotsissa. Siksi asiakkaan asema on Forsströmin mukaan Suomessa inhimillisempi kuin monessa muussa maassa.

Seksiä ostetaan tuomaan läheisyyttä ja paikkaamaan yksinäisyyttä. Moni vastaaja harmitteli sitä, miten alaan suhtaudutaan paheksuen, vaikka maksullinen seksi tuottaa enimmäkseen myönteisiä kokemuksia.

Ostoseksiä perustellaan helppoudella ja terveydellä

Kyselyyn vastanneet asiakkaat ilmoittivat monenlaisia syitä maksulliselle seksille. Yksi vastaaja kertoi perusteeksi ”kinky- ja dominointitarpeet”. Osa nosti esiin terveydelliset puolet seksissä. Eräs vastaaja kertoi veriarvojensa kohentuneen maksullisen seksin ansiosta, ja usea vastaaja koki tapaamisten parantaneen yleistä elämänlaatua:

”En käy baareissa ja olen muutenkin hieman ujo tutustumaan uusiin ihmisiin. Tämä on helppo tapa saada kaipaamaansa läheisyyttä ja seksiä, jota ilman voisin olla aika ahdistunut.”

Osa vastaajista ei halua parisuhteeseen ja pitää maksullista seksiä helppona vaihtoehtona:

”Seksin vonkaaminen baareista on niin menneen vuosikymmenen huono ja väsynyt harrastus, joka päättyy liian usein tyhjään arpaan. Parisuhdetta en todellakaan kaipaa ja saan nauttia omasta vapaudesta tehdä suunnitelmat ilman kenenkään mielipidettä.”

Kyselyn perusteella vastaajat eivät vaikuttaneet häpeävän maksullisen seksin harrastamista. Seksityöntekijät ja asiakkaat puhuvat ennemminkin arkisesta harrastuksesta kuin paheksuntaa herättävästä toiminnasta. Useissa vastaajissa kiteytyikin välitön suhtautuminen seksiin, sekä sen voimaa ja jaksamista tuova puoli:

”Seksi ja läheisyys ovat ihmiselämän tärkeimpiä voimanlähteitä, eikä sitä tulisi kahlita negatiivisilla mielikuvilla.”

Miksi seksityöstä tai seksistä puhuminen ylipäätään on vaikeaa? Lue toimittajan kommentti täältä.