Alkoholittomat tapahtumat kiinnostavat pienempiä porukoita, mutta tarjoavat arvokkaita kokemuksia ja kohtaamisia.

Opiskelijat haluavat sopivasti hauskaa ja aikaisin nukkumaan – kohtuukäyttö yleistyy yliopistossa

Kasvava osuus fukseista ja tuutoreista käyttää alkoholia maltilla tai ei ollenkaan. Pakollisten alkoholittomien tapahtumien sijaan tärkeintä on, ettei ketään painosteta juomaan.

Fakta

Alkoholinkäyttö terveystutkimuksessa

  • YTHS:n valtakunnallinen terveystutkimus kartoittaa opiskelijoiden terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä ja terveyspalvelujen käyttöä.
  • Vuonna 2016 täysin raittiita opiskelijoita oli 9 prosenttia.
  • Kolmannes miehistä ja puolet naisista ilmoittivat käyttävänsä vähän alkoholia.
  • Liian suureksi alkoholinkäyttönsä arvioi reilu viidennes miehistä ja kuudennes naisista.

Opiskelijoiden alkoholinkäytön vähentyminen näkyy Tampereen yliopiston ainejärjestöjen fuksitapahtumissa. Moreenimedian tuutorvastaaville osoitetusta kyselystä selviää, että alkoholittoman vaihtoehdon tarjoaminen koetaan tärkeäksi.

Valtaosa yliopiston ainejärjestöistä tarjoaa fukseille myös täysin alkoholittomia tapahtumia, mutta niitä tärkeämmäksi koetaan kuitenkin kaikkien osallistujien huomioiminen niissä tapahtumissa, jossa alkoholia käytetään. Tapahtumiin halutaan luoda ilmapiiri, jossa päihteetöntä valintaa ei kummeksuta.

Uusimman Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen perusteella kaverit vaikuttavat edelleen opiskelijoiden alkoholinkäyttöön (2016). Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) tutkimus paljasti, että lähes viidesosa kaikista opiskelijoista kokee sosiaalista painetta juoda enemmän kuin itse haluaisi.

Viestintätieteiden fuksit pääsivät osallistumaan vuorovaikutteiseen teatteriin. Näyttelijätyön opiskelijat herättivät henkiin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden pohdinnat ja kokemukset opintojen alusta. Alkoholiton tapahtuma voi olla myös poikkitieteellinen.

Hengailutapahtumat ovat pieniä ja perinteisiä

Puolet terveystutkimukseen vastanneista kertoi, että alkoholittoman juoman valintaan kiinnitetään edelleen huomiota. Yhtä moni vastaajista kertoi, ettei alkoholitonta vaihtoehtoa yleensä ole tarjolla.

– Suomessa vallitsee kulttuurinen sääntö siitä, että kun ollaan yhdessä ja pidetään hauskaa, kuuluu myös juoda, kertoo sosiaalisia suhteita ja päihteiden käyttöä tutkinut sosiologi Antti Maunu.

Tuutorit pyrkivät luomaan kaikkiin tapahtumiin ilmapiirin, jossa juomiseen ei painosteta tai juomattomuuden syitä ei tivata.

Tuutorvastaavista yli puolet kertoivat ainejärjestön kiinnittävän alkoholittomuuteen aiempaa enemmän huomiota. Alkoholittomat tapahtumat keräävät usein pienemmän osallistujamäärän, mutta ne koetaan tärkeiksi ja monissa järjestöissä perinteisiksi tapahtumiksi.

Moreenimedian kyselyn perusteella ainejärjestöjen alkoholittomia tapahtumia ovat yleisesti kaupunkikierrokset, lautapeli- ja leffaillat, höntsäurheilu ja museovierailut.

Kaikissa ainejärjestöissä alkoholin käyttöä ei ole koettu ongelmaksi. Tapahtumien määrää ei lisätty, sillä aiempien vuosien tapahtumia pidetään riittävinä. Jaottelu alkoholillisiin ja alkoholittomiin tapahtumiin puolestaan koetaan kömpelöksi, sillä kaikissa tapahtumissa vältetään juomiseen painostamista ja täysin alkoholikeskeiset tapahtumat ovat harvassa.

Tarinateatterin ohjaaja auttoi yleisöä kertomaan tarinoitaan haastattelemalla. Sosiologi Antti Maunu on huomannut nuorten olevan vanhempia valmiimpia kohtaamaan toisiaan ilman alkoholia.

Viinalla voidellut ihmissuhteet ovat vaakalaudalla

Raittiiden opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti kahdeksan viime vuoden ajan. YTHS:n terveystutkimuksessa yhdeksän prosenttia vastaajista ilmoitti, etteivät he käytä lainkaan alkoholia. Raittiita opiskelijoita on kaksi kertaa enemmän kuin 2000-luvun alussa.

Maunu pitää alkoholinkäytön vähentymistä toivottuna käänteenä. Juominen on kuitenkin vahva yhdessäolon ja sosiaalisuuden symboli, joten ihmisiä voi olla vaikeaa saada innostettua mukaan johonkin toimintaan.

– Olisi erittäin perusteltua tarjota ja harjoitella myös muunlaisia yhdessäolon muotoja. Ei välttämättä siksi, että alkoholi aiheuttaisi kaikille maksakirroosin vaan jotta ihmiset oppisivat toimimaan monipuolisemmin elämässä, Maunu sanoo.

Maunu ei ole erityisen huolissaan alkoholin vaikutuksesta opiskelijoiden terveyteen, sillä sosiaalisuus on vahvin motiivi juomiseen. Sosiaalisen juomisen yleisyys lähettää piiloviestin, ettei muita ihmisiä voi kohdata selvin päin, eikä suomalainen kulttuuri perinteisesti anna ihmisille valmiuksia hoitaa sosiaalisia suhteita ilman alkoholia.

Tarvitaanko alkoholittomia tapahtumia? Lue toimittajan kommentti täältä.