Radio Moreenin sähkeet 15.11.2018 kello 17

Tampereen yliopiston sähköpostiosoitteisiin on tullut tänä syksynä ennätyksellisen paljon tietojenkalasteluviestejä. Viestien huijauslinkit johtavat sivustoille, jotka ovat täsmälleen samannäköisiä kuin yliopiston oikeat sivut. Jos samaa salasanaa käytetään useassa eri palvelussa, vaarana on identiteettivarkaus. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan lähes kaikki rikollisten saama tieto myydään pimeiden verkkojen foorumeilla. Aiheesta lisää Moreenimedian nettisivuilla.

***

Tampereen kaupungin velkaneuvontaan ei saa varattua uusia aikoja enää joulukuulle. Joulukuusta eteenpäin velka-asioissa neuvotaan Tampereen kaupungilla ainoastaan puhelimitse. Vuoden vaihteessa velkaneuvonta siirtyy kaikkialla Suomessa kunnilta ja kaupungeilta oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

***

Tampereen seudun joukkoliikenteen, Nyssen, digipalvelut uudistuvat. Perinteiseen reittioppaaseen yhdistetään reaaliaikaseuranta ja aikataulupalvelut. Odotettavissa on myös mobiililippu vuoden vaihteessa. Reittioppaan paikannustoiminto helpottaa käyttöä ja nopeuttaa esimerkiksi lähimmän bussipysäkin löytämistä. Uudistuksen seurauksena sähköinen linjakartta ja aikataulut löytyvät jatkossa Repa Reittioppaasta.

***

Konkurssien määrä on kasvanut Suomessa tänä vuonna verrattuna viime vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Lokakuun loppuun mennessä on tänä vuonna pantu vireille yli kaksituhatta konkurssia, mikä on neljäsataa kappaletta enemmän kuin edellisvuonna. Huomattava ero selittyy osittain sillä, että viime vuonna tehtiin poikkeuksellisen vähän konkurssihakemuksia.

***

Kansalaisaloite raiskauksen määritelmän muuttamisesta on saanut vaaditun määrän kannattajia. Aloitteessa vaaditaan nykyiseen rikoslakiin muutosta, jonka mukaan uhrin suostumuksen puuttuminen riittää määrittämään seksuaalisen kanssakäymisen raiskaukseksi. Viisikymmentä tuhatta kannattajaääntä kerännyt aloite etenee keväällä valittavan uuden eduskunnan käsittelyyn. Jos muutos toteutuu, raiskaukseksi tulkitaan esimerkiksi tilanne, jossa uhri nukkuu tai on peloissaan tai tiedoton.