Psykiatrisessa osastohoidossa olevat nuoret kokivat myös, että heillä on keskimääräistä heikommat sosiaaliset suhteet.

Nuorten elämää kuormittavat tapahtumat ovat yhteydessä mielenterveyshäiriöihin ja itsetuhoisuuteen

Psykiatrisessa osastohoidossa olevilla nuorilla on taustallaan raskaita kokemuksia huomattavasti enemmän kuin verrokeilla.

Minna Rytilä-Mannisen väitöstutkimuksessa selvitettiin lapsuusiän kuormittavien elämäntapahtumien yhteyttä nuorten mielenterveyshäiriöihin ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Kuormittavia elämäntapahtumia olivat esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö, vanhempien väkivaltaisuus tai päihde- ja mielenterveysongelmat.

Tutkimusaineiston muodostivat Hyvinkään psykiatrisessa osastohoidossa olevat ja saman alueen koulujen nuoret. Tutkittavat olivat 13–19-vuotiaita.

Tutkimuksen perusteella osastonuoret olivat kokeneet huomattavasti enemmän kuormittavia elämäntapahtumia kuin kontrollinuoret, mikä on Rytilä-Mannisen mukaan erityisen huolestuttavaa. Osastonuorista 20 prosenttia oli kokenut vähintään neljä tutkituista elämäntapahtumista, kun kontrolliryhmän nuorista vain kaksi prosenttia. Osastonuorista enemmistö oli tyttöjä.

Varhainen puuttuminen tärkeää

Rytilä-Mannisen mukaan nuorten mielenterveysongelmiin tulisi pyrkiä reagoimaan riittävän aikaisin.

– Tärkeää on auttaa ajoissa koko perhettä, ei pelkästään huonosti voivaa lasta tai nuorta. Puuttumista pitäisi olla perusterveydenhuollon tasolla tarjoamalla esimerkiksi perheneuvontaa.

Hän myös muistuttaa vanhempien ja nuoren yhteisen ajan merkitystä.

Rytilä-Manninen väittelee perjantaina Tampereen yliopistossa. Väitöskirja kuuluu sosiaalipsykiatrian alaan.