Kirsi Stenvall toimii vähävaraisia lapsia ja perheitä auttavan Tampereen Hope ry:n tiiminvetäjänä.

Taloudellista apua tarvitsevien piiriin on tullut uusi ryhmä – vähävaraisia perheitä tukevia palveluita pyritään yhdistämään

Vähävaraisten perheiden joukossa ovat lisääntyneet muun muassa entiset yrittäjät. Järjestöjen toiminnalla on yhä suurempi merkitys vähävaraisten perheiden tukemisessa.

Vapaaehtoiset työntekijät ovat keskiviikkoaamuna purkamassa lahjoitettuja vaatteita esille jätesäkeistä. Tampereen Hope ry:n toimitiloihin saapuu asiakkaita tasaiseen tahtiin etsimään itselleen tarpeellisia tavaroita.

Hope ry tukee vähävaraisia lapsia ja perheitä vapaaehtoistyön voimin. Tampereen tiiminvetäjä Kirsi Stenvall on huomannut asiakaskunnassa muutoksen viimeisen kolme vuoden aikana. Taloudellista apua on viime vuosina tarvinnut aiempaa enemmän muun muassa entisiä yrittäjiä, sillä taantuman seurauksena monet yritykset ovat ajautuneet konkurssiin.

– Tällaiset perheet tarvitsevat erityistä tukea, sillä heillä ei ole samanlaisia valmiuksia ja mekanismeja selviytyä kuin perheillä, jotka ovat jo pitkään tottuneet sinnittelemään pienemmällä rahamäärällä, Stenvall sanoo.

Hope ry:n toimitiloissa on osastoittain esillä tavaraa jokaiselle ikäryhmälle.

Järjestöt tukevat arjessa

Tampereella oli vuonna 2016 pienituloisia lapsiperheitä noin 15 prosenttia väestöstä, kertoo Tampereen köyhyystyöryhmän tutkimus. Vuoden 2017 tietojen mukaan viidennes tamperelaisista oli joutunut viimeisen vuoden aikana tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan vuoksi ja 13 prosenttia on pelännyt ruoan loppuvan, ennen kuin he saavat rahaa ostaakseen lisää. Tampereella pärjäämisongelmat olivat valtakunnallista tasoa korkeammat.

Stenvallin mukaan tällä hetkellä perheillä on suuri tarve muun muassa talviurheiluvarusteille ja talvivaatteille.

Tiiminvetäjä Stenvallin mukaan tilanteeseen on vaikuttanut Tampereella pitkään jatkunut huono työllisyystilanne. Yrityksen konkurssista on saattanut jäädä maksettavaksi iso velkataakka, ja vähistä työtunneista rahaa jää käteen paljon aikaisempaa vähemmän.

Stenvall kertoo järjestöjen olevan yhä isommassa osassa vähävaraisten perheiden tukemisessa. Myös Tampereen kaupungin palvelulinjapäällikön Maria Päiväsen mukaan järjestötoiminta on merkittävä apu vähävaraisille perheille kunnan palveluiden lisäksi.

– Jos toimeentulotukikaan ei riitä perheiden toimeentuloon tai eteen tulee yllättäviä menoeriä, ohjaamme perheet usein järjestöjen palveluiden luo, Päivänen kertoo.

Päiväsen mukaan Tampereen kaupunki tarjoaa vähävaraisille perheille esimerkiksi aikuissosiaalityön palveluita, perhetyötä ja kotipalvelua. Perhetyö ja kotipalvelut voidaan tarjota maksuttomina, jos asiakkaan maksukyky ei riitä asiakasmaksuihin.

Vapaaehtoisten voimin toimivat järjestöt auttavat vähävaraisia perheitä selviämään arjessa.

Palveluita pyritään yhdistämään

Palvelulinjapäällikkö Päiväsen mukaan olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tukea tarvitsevat vähävaraiset perheet saadaan oikeanlaisen avun piiriin.

FAKTA

LAPE-hanke

  • Vuosina 2017–2018 toteutettu hallituksen kärkihanke. Projektin edistäminen jatkuu edelleen.
  • Tavoitteena on saada muun muassa vähävaraiset perheet nopeammin oikeanlaisen avun piiriin sekä sovittaa palvelut paremmin yhteen.
  • LAPE-työskentely toteutetaan valtakunnallisella, maakunnallisella ja kunnallisella tasolla.
    Lähde: lapepirkanmaa.fi

Tampereella on asian ratkaisemiseksi keskitytty palveluiden yhdistämiseen. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, LAPE-hanke, pyrkii yhdistämään lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Päiväsen mukaan näin oikeanlainen apu olisi nopeammin saatavilla, kun asiakasta ei pompotella toimijalta toiselle.

Tiiminvetäjä Stenvall kokee, että Tampereella perheillä on ongelmana juuri oikeiden palveluiden löytäminen.

– Tampereella on tehty hyviä siirtoja palveluiden yhtenäistämisen kehityskulussa. Olen erittäin optimistinen kehityksen suunnan suhteen.