Suomalaiset tienaavat keskimäärin enemmän kuin viime vuonna. Kuva: Pixabay

Suomalaisten palkat nousseet entisestään – tilastokeskuksen mukaan tuloerot ovat ennallaan

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan suomalaisten mediaanipalkka- ja palkkiotulo oli melkein viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Suomalaisten palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli syyskuussa 2023 tulorekisterin mukaan 3 162 euroa, mikä oli 4,4 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Naisten mediaanitulo kasvoi viimevuotisesta 2,6 prosenttia enemmän kuin miesten. Mediaani tarkoittaa järjestyksessä olevien palkkojen keskimmäistä kuukausituloa.

Alimman neljänneksen palkkatulojen mediaani oli 2 229 euroa ja ylimmän neljänneksen
4 370 euroa. Suurimmillaan eroa mediaanituloissa on yli 2 000 euroa.

– Ero on melko tyypillinen viime vuosiin verrattuna, kommentoi tilastokeskuksen yliaktuaari Olli Ruuska.

Myös palkansaajien määrä kasvoi tänä vuonna

Syyskuussa 2023 palkka- ja palkkiotulonsaajia oli yhteensä 2 507 000, mikä on 0,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Naispuolisten palkansaajien määrä kasvoi 1,6 prosenttia, kun taas miesten vain 0,1 prosenttia.

Ruuskan mukaan palkansaajien määrän kasvua voi selittää esimerkiksi koronapandemia. Koronan vuoksi työpaikkansa menettäneet ovat palanneet töihin. Sukupuolten välistä eroa voi selittää miesvaltaisen rakennusalan tämänhetkinen huono menestys.