Suomalaisista noin 20 prosenttia on ylipainoisia. Kuva: Pixabay

Kun paino nousee, palkka laskee – painoindeksin nousu vaikuttaa myös tulonsiirtoihin

Suomalaisten yliopistojen ja yhdysvaltalaisen yliopiston tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa painoindeksin nousun vaikutusta tulonsiirtoihin. Tarkastelussa olivat työttömyyskorvaukset, sairaspoissaolokorvaukset sekä työttömyydestä johtuvat asuntotuet.

Painoindeksin yhden yksikön nousu johtaa lähes seitsemän prosentin palkan laskuun, kertoo tuore tutkimus Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopistoista sekä Cornellin yliopistosta Yhdysvalloista. Lisäksi indeksin nousu lyhentää työuraa noin kahdella prosentilla.

Tampereen yliopiston kliinisen kemian professorin Terho Lehtimäen mukaan aikaisempien tutkimusten tuloksista poiketen nyt pystyttiin osoittamaan myös ylipainon vaikutus tulonsiirtoihin.  Painoindeksin yksikön nousu johtaa 3,7 prosenttia suurempaan todennäköisyyteen vastaanottaa sosiaalisia tulonsiirtoja. Tulonsiirto tarkoittaa tulojen siirtoa tulonsaajalta toiselle, esimerkiksi eläkkeitä ja lapsilisiä.

– Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että ylipaino vaikuttaa myös yhteiskunnan tukiin. Esimerkiksi Suomessa, joka on hyvinvointivaltio, budjetista tulonsiirrot ovat aika merkittävät, Lehtimäki kertoo.

Hänen mukaansa painonhallinta ei pelkästään liity terveyteen ja sen hyviin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, vaan myös valtion tukien jakoon.

Tutkimuksessa käytettiin edellisistä poiketen geneettistä tilastomenetelmää, jossa hyödynnettiin täsmällistä painoindeksiä selittävää geenipisteytystä. Kyseinen tutkimusmenetelmä johtaa suoraan syy-seuraussuhteeseen. Tutkimuksessa käytettiin 2000 henkilön otosta.