Mia Mattila korostaa, että aloite edustaa vain kyseisen seitsemän valtuutetun kantaa. Kuva: Google

Orivedellä on jätetty valtuustoaloite ”terveiden sukupuoliroolien tukemisesta” – kaupungin kasvatus- ja opetusjohtajan mukaan aloite on lainvastainen

Seitsemän valtuutettua jätti Oriveden kaupungille valtuustoaloitteen, jonka mukaan kouluissa tulisi opettaa, että sukupuolia on vain kaksi.

Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila kertoo kaupunginvaltuustolle jätetyn valtuustoaloitteen rikkovan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädäntöä sekä tasa-arvolakia, joihin opetusohjelma perustuu.

Aloitteessa seitsemän kaupungin valtuutettua ilmaisi huolensa sukupuolineutraaliuden lisääntymisestä Orivedellä. Valtuutetut vaativat, että Oriveden kaupungin on tehtävä linjaus, jonka mukaan on olemassa vain kaksi sukupuolta: mies ja nainen. Valtuutetut olivat kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan riveistä.

Mattila kertoo, että Oriveden kaupungin hallintosääntöjen mukaan valtuutetuilla on aloiteoikeus, ja tästä johtuen asia etenee kaupunginhallitukseen. Hallitus arvioi aloitteen lain- ja tarkoituksenmukaisuuden. Mattila ei usko, että aloite johtaa toimenpiteisiin.

– Ei muutama valtuutettu voi muuttaa meidän varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevaa lainsäädäntöä, joka takaa sen, että jokaisella nuorella ja lapsella on oikeus kasvaa juuri sellaiseksi kuin he ovat.