Nelli Peltosen kommentti: Luottamus journalismia kohtaan ei parane tyhjillä kampanjoilla

Hiipuvaa luottamusta on yritetty palauttaa journalismin erilaisilla kampanjoilla, kuten Vastuullista journalismia -logon lanseerauksella. Logo kertoo, että sitä käyttävä media on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita.

COMET-tutkimuskeskuksen tutkijan Elina Nopparin mukaan lukijat eivät kuitenkaan ole välttämättä tietoisia Journalistin ohjeiden sisällöstä.

Mitä hyötyä medioiden on kertoa noudattavansa Journalistin ohjeita, jos lukijoilla ei ole tietoa, millaiset eettiset ohjeet journalismia säätelevät?

Luottamusta tulisi pikemminkin lisätä avaamalla journalistisia prosesseja yhä enemmän lukijoille. Lukijat arvioivat journalismia usein pelkästään lukemansa jutun valossa, tietämättä sen taustalla olevia valintoja. Onneksi toimitukset ovat havahtuneet tähän ongelmaan, ja juttujen takana olevia päätöksiä ja prosesseja on alettu avata lukijoille entistä enemmän.

Prosessien avaamisen avulla lukijat voisivat samalla tulla tietoisemmiksi myös journalismia säätelevistä eettisistä ohjeista. Pelkkä kaunis logo nettisivuilla ei riitä palauttamaan luottamusta journalismia kohtaan.

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet luottamuksen kaventumiseen? Lue tutkiva uutinen täältä.