Pukeutumiseen liittyy useita vuorovaikutuksen tasoja. Kuva: Pixabay

Vaatteilla viestitään arvoja ja identiteettiä – ”Emme voi koskaan olla vuorovaikuttamatta lainkaan”

Pukeutuminen on arkipäiväinen ja kaikkia koskettava asia, mutta sen viestinnällisistä merkityksistä keskustellaan vain harvoin.

Mitä päälläsi olevat vaatteet kertovat sinusta?

Monet viestivät pukeutumisellaan omia arvojaan, ryhmään kuulumista tai esimerkiksi ammatillista identiteettiään. Vaikka vaatteisiin ei tietoisesti koodaisikaan mitään syvällisempiä merkityksiä, pukeutumisella tullaan usein huomaamattakin kertomaan jotakin itsestään.

– Emme voi koskaan olla vuorovaikuttamatta lainkaan, kertoo yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiaalipsykologian lehtori Julia Katila.

Katilan mukaan pukeutumista osana viestintää on tutkittu yllättävän vähän, vaikka sosiaalipsykologisesti vaatteisiin ja tyyliin liittyy monta vuorovaikutuksen tasoa. Myös kehollisuus tuntuu edelleen korostuvan pukeutumisessa, vaikka esimerkiksi perinteinen jaottelu miesten ja naisten vaatteisiin on hiljalleen murtumassa.

Tampereen yliopiston toimittajaopiskelijoiden podcast-sarjassa Kielikeissejä ja kehonviestejä selvitetään kielisolmuja ja tutustutaan sanattomaan viestintään.