Kauppatieteiden tohtori Markus Vinnarin mielestä kuluttajien valistamiseen ei riitä pelkkä internet

Ruokavalio on monen asian summa – Tottumuksiimme vaikutetaan tavoilla, jotka saattavat yllättää

Markus Vinnari tunnisti väitöskirjaa kootessaan ainakin 40 erilaista kulutustottumuksia ohjaavaa vaikutuskeinoa. Niiltä ei voi välttyä, mutta se ei ole välttämättä paha asia.

Ruoka herättää tunteita. Se on elinehto, osa kulttuuria ja poliittinen vaikutuskeino. Ruokaa koskevissa valinnoissa emme kuitenkaan ole itseohjautuvia.

Kestävästä kehityksestä kiinnostunut kauppatieteiden tohtori Markus Vinnari kertoo vaikutuskeinojen olevan moninaisia ja usein alitajuisia. Esimerkiksi tuuppaus tarkoittaa kuluttajien ohjailua ruoan tietynlaisella asettelulla. Hän ei silti näe ongelmaa siinä, jos kaikkia keinoja ei tiedä, sillä esimerkiksi joukkoruokailuissa asettelun tavoitteena on edistää terveyttä.

–  Monilla on sellainen harhakuvitelma, että teemme valintoja täysin rationaalisesti. Monet meistä kuitenkin menevät ruokailussa jonon jatkoksi ja ottavat mitä tarjotaan, Vinnari kommentoi.

Vinnari toivoo kuluttajien tutustuvan tuoteselosteisiin ja että tieto leviäisi muillakin tavoin kuin internetissä. Sen sijaan mainoksiin ja niin sanottujen kokemusasiantuntijoiden tuottamaan sisältöön kannattaa suhtautua varauksella, sillä kaupallinen vaikuttaminen pyrkii vain taloudelliseen hyötyyn.