Yhä useampi mies opiskelee sairaanhoitajaksi – silti alavalinta saattaa herättää ihmetystä: “Varsinkin miehet ovat aika yllättyneitä”

Sairaanhoitajaopiskelija Adam Hahlin luokalla on 36 oppilasta, joista vain 6 on miehiä. Hoitoala on edelleen selkeästi sukupuolittunut, ja miehet ovat alalla vähemmistössä.

Adam Hahl, 24, opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Ala on edelleen hyvin sukupuolittunut, vaikka miehiä hakeutuukin sairaanhoitajiksi enemmän kuin aiemmin.

– Varsinkin miehet ovat aika yllättyneitä, kun he kuulevat, että opiskelen sairaanhoitajaksi. Usein he pitävät sitä jopa vitsinä, mutta ehkä se liittyy myös omaan persoonaani, Hahl kertoo.

Naisvaltaisella alalla opiskeleminen ei ole ollut Hahlille erityisen haastavaa. Hän kokee, että esimerkiksi mielenterveyspuolella uhkaavissa tilanteissa miehisyydestä voi olla hyötyä.

– Miehenä suhtaudun ja käyttäydyn eri tavalla naisvaltaisessa ympäristössä, mutta en pidä sitä negatiivisena asiana. Se tuo omat haasteensa ja hauskuutensa.

Tamkin opettaja Ida Nikkola kertoo, että miehet suuntautuvat alalla erityisesti akuutti- ja mielenterveyspuolelle.

– Hoitotyö muuttuu koko ajan teknisemmäksi, ja siinä tarvitaan nykyään hyvin monenlaisia taitoja. Se ei ole enää pelkkää hoitamista.