Kehittyvässä kaupungissa asukkaiden äänellä on suuri merkitys.

Asukkaiden osallistuminen on yksi kaupunkikehityksen kantavista voimista – Professori pitää tarjolla olevia mahdollisuuksia puutteellisina

Maankäyttö- ja rakennuslaki takaa asukkaille oikeuden vaikuttaa heitä koskeviin muutoksiin. Vaikuttamismahdollisuudet eivät kuitenkaan ole aina asukkaiden saavutettavissa.

Asukkaiden osallistuminen kaupungin suunnittelutyöhön on merkityksellistä yhteisöllisyyden ja kehityksen kannalta. Myös Tampereen yliopiston aluetieteen professori Kirsi Pauliina Kallio kokee asukkaiden osallistumisen tärkeäksi, mutta kritisoi tarjolla olevia vaikutuskeinoja. Nykyaikana asukkaita koskevien asioiden käsittelyyn ja niihin vaikuttamiseen osallistuvat Kallion mukaan lähinnä vain koulutetut ihmiset, joilla on osaamista teknisistä asioista.

– Usein ne tavat, joilla tulevia tai meneillään olevia muutoksia esitellään, ovat hyvin teknisiä. Asioita voitaisiin kuitenkin kysyä myös ihmisläheisemmillä tavoilla.

Vaikuttamismahdollisuuksien tulisikin Kallion mielestä olla helpommin lähestyttävissä ja käytännönläheisempiä. Eri ihmisryhmien kuulemisella varmistettaisiin moniäänisyys ja kaupungin kehittyminen asukkaille mieleiseen suuntaan.

”Yhteisessä kaupungissa jokaisen ääni on arvokas”

Tampereen kaupunki tarjoaa asukkailleen useita vaikuttamiskanavia, joista käytännönläheisimpiä ovat alueverkostot ja niiden järjestämät tapaamiset. Alueverkostoja kuvaillaan matalankynnyksen avoimiksi kanaviksi, jotka mahdollistavat sekä asukkaiden että virkamiesten osallistumisen kaupungin ja sen palveluiden kehittämiseen.

Tampereen kaupungin suunnittelija Eija Uurtamon vastaa keskustan alueverkostosta. Hänen mukaansa osallistujamäärät alueverkoston tapaamisissa ovat kuitenkin olleet viime aikoina valitettavan pieniä.

– Viimeisen vuoden aikana olemme olleet Tipotien hyvinvointikeskuksella, ja osallistujamäärät ovat olleet vain noin 10 ihmisen luokkaa. Aikaisemmin osallistujia on ollut noin 15–50, kun tapahtumat on järjestetty esimerkiksi pääkirjastossa keskustan kupeessa.

Pienemmistä osallistujamääristä huolimatta, Uurtamo kokee alueverkostojen toiminnan tärkeäksi. Tampereen kaupungille asukkaiden osallistuminen on kallisarvoista, sillä heiltä saadaan ainutlaatuista tietoa.

– Ihmiset osallistuvat vapaa-ajallaan ja luovuttavat kansalaistietoa, jota ei ole kellään muilla paitsi heillä itsellään. Yhteisessä kaupungissa jokaisen ääni on arvokas.

Keskustan alueverkoston seuraava kokoontuminen on huomenna torstaina klo 17–19 Tipotien hyvinvointikeskuksen auditoriossa.

Mitä mieltä Kalevan asukkaat ovat asuinalueen kehittymisestä? Kuuntele gallup täältä.