Joukkoliikenneyhteydet ovat merkittävässä roolissa asuntoa hankittaessa.

Kaupungistuminen ohjaa asumisen trendejä – Taloudellinen tilanne ja uudet toiveet kasvattavat vuokralla asumisen suosiota

Asumismieltymykset ovat muuttuneet vuosikymmenen aikana. Helppous ja vapaus houkuttelevat vuokra-asumiseen.

Vuokra-asuminen on kasvussa erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Helsingissä, Tampereella ja Turussa se on yleisin asumismuoto. Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtajan Tuomas Viljamaan mukaan kaupungistuminen vaikuttaa asumisen trendeihin.

Tiivis kaupunkiympäristö lähellä keskustaa houkuttelee asukkaita. Viljamaa vertaa kaupunkiympäristöä nykyajan olohuoneeseen. Perhekoon kasvaessakaan ei välttämättä muuteta enää kauemmas isompiin asuntoihin.

– Tällä hetkellä käynnissä on niin kutsuttu Helsinki-ilmiö.

Etenkin nuorille vuokralla asuminen on kiinnostava vaihtoehto. Tilastokeskuksen lokakuussa 2019 julkaiseman tilaston mukaan vuokra-asuminen on yleistynyt erityisesti alle 40-vuotiaiden keskuudessa. 30–34-vuotiaiden asuntokunnista alle puolet asui omistusasunnossa vuoden 2018 lopulla, kun kymmenen vuotta sitten osuus oli 58 prosenttia.

Tällä hetkellä käynnissä on niin kutsuttu Helsinki-ilmiö.

Tuomas Viljamaa, Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtaja

Viljamaan mukaan omistusasuminen ei houkuttele nuoria, sillä asuntolainaan sitoutuminen tuntuu raskaalta. Omistusasunnon saaminen Tampereen keskustasta voikin olla nuorelle lähes mahdotonta. Vuokra-asunto on kuitenkin mahdollinen ja edullisempi vaihtoehto.

– Maailma halutaan pitää auki, Viljamaa sanoo.

Asenteet vuokra-asumista kohtaan muutoksessa

Asumismieltymykset ovat Viljamaan mukaan muuttuneet 2010-luvulla. Asumiselta halutaan yhä enemmän vapautta ja helppoutta. Vuokra-asunnossa ei tarvitse stressata lainoista tai remonteista, ja siitä voi päästä eroon jopa kuukaudessa, toisin kuin omistusasunnosta.

– Suomessa omistusasumiseen on perinteisesti kannustettu muun muassa lainojen korkovähennyksillä. On myös ajateltu, että kaikkien hyvätuloisten kannattaisi asua omistusasunnossa.

Omistusasumisen vähentyminen nuorissa ikäluokissa ei kuitenkaan kerro pelkästään uusista mieltymyksistä. Pankit ovat kiristäneet lainojen myöntämistä ja asuntojen hinnat ovat nousseet, joten etenkin nuorille vuokralla asuminen on usein ainoa vaihtoehto.

Viljamaan mukaan vanhemmilla sukupolvilla omistusasumiseen on liittynyt myös vahvasti oman aseman tiedostaminen ja vuokra-asunto on nähty ”kakkosluokan kansalaisten” asumismuotona. Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet, eivätkä nuoremmat sukupolvet koe asumista enää statuksensa määrittelijänä. Vuokra-asunto nähdään nykyään asumismuotona siinä missä muutkin.

– Koti on se, minkä itse tekee.

Mitkä tekijät vaikuttavat tamperelaisten päätökseen asuntoa hankittaessa? Kuuntele gallup tästä.