Kevin Kohon mielestä vaateteollisuus vahvistaa stereotyyppisiä sukupuolirooleja.

Unisex-vaatteiden löytäminen on vaikeaa – Kevin Koho liputtaa aidosti sukupuolineutraalin pukeutumisen puolesta

Asiantuntijan mukaan sukupuolineutraali pukeutuminen on maskuliinista. Jako miesten ja naisten vaatteisiin kertoo kulttuurissamme vallitsevasta käsityksestä, jonka mukaan on olemassa vain kaksi sukupuolta.

Sukupuolineutraalien vaatteiden löytäminen on hankalaa, selviää Moreenimedian kyselystä. Yli puolet vastaajista kokee häiritseväksi sen, että vaatteet on suunnattu selkeästi joko miehille tai naisille. Kyselyyn vastasi 123 henkilöä.

Aalto-yliopiston muodintutkimuksen professori Annamari Vänskä tunnistaa ongelman. Hänen mukaansa sukupuolineutraaleja vaatemallistoja on tarjolla melko vähän ja useiden sukupuolineutraalien vaatteiden mitoitus perustuu miesvartalolle tehtyihin malleihin.

– Silloinhan sukupuolettomuus on itse asiassa hyvin sukupuolittunutta, koska sillä viitataan maskuliinisuuteen ja miehisyyteen. Kyseessä on siis paradoksaalinen käsite. Nainen on se, joka on sukupuoli, ja mies on vaan ihminen. Siinä mielessä ei voi olla sukupuoleton.

Moreenimedian kyselyssä korostuu, että monet muunsukupuoliset kokevat vaateostoksilla vahvaa ulkopuolisuuden tunnetta. Erästä vastaajaa vaatteiden sukupuolittuneisuus häiritsee jokaisella ostoskerralla.

– Kuvittele, ettei sukupuolellesi ole missään omaa osastoa. Itse pidät itseäsi aivan tavallisena ihmisenä, mutta kokonaiset teollisuudenalat eivät tunnista olemassaoloasi. Se aiheuttaa välillä todella vahvoja toiseuden fiiliksiä.

FAKTA

Kysely sukupuolten moninaisuudesta vaateteollisuudessa

  • Moreenimedian kysely toteutettiin marraskuussa ja sitä jaettiin Facebookissa Sukupuoleltaan moninaisten ryhmässä ja Tampereen PuskaRario -ryhmässä.
  • 77 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vaateliikeketjujen tulisi suunnitella enemmän vaatteita, joita ei ole suunnattu ainoastaan miehille tai naisille.
  • 78 prosenttia vastaajista koki, että vaateteollisuus vahvistaa stereotyyppisiä sukupuolirooleja (mies ja nainen).
  • Kyselyyn vastasi 123 ihmistä, joista 28 prosenttia oli muunsukupuolisia. 55 prosenttia kyselyyn vastanneista oli naisia.
  • Suurin osa vastaajista oli 20–29-vuotiaita.

Kevin Kohon mielestä naisten ja miesten osastot ovat turhia

Helsinkiläinen Kevin Koho, 21, kertoo sukupuoli-identiteettinsä olevan jotain naisen ja miehen väliltä tai niiden ulkopuolelta. Kohon mielestä sukupuolten jaottelu kahteen on naurettavaa ja vanhanaikaista. Hänen mukaansa kaikkien vaatteiden tulisi olla sukupuolineutraaleja.

– Esimerkiksi rintaliivejä pidetään syystäkin sukupuolittuneina. Ne voisivat kuitenkin olla kaupassa vain nimellä ”rintaliivit”, ja niitä tarvitsevat ihmiset voisivat käydä ostamassa ne.

Kohon oma tyyli on feminiininen, ja se perustuu siluettiin, väriin ja tekstuuriin. Hän ostaa vaatteensa yleensä kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista. Siellä saa rauhallisin mielin katsella vaatteita, sillä erillisiä miesten ja naisten osastoja ei ole.

Myös Koho tunnistaa sukupuolineutraalien vaatteiden ongelmallisuuden. Hänestä on outo käsitys, että esimerkiksi androgyynisyys on yleensä aina maskuliinista eikä feminiinistä. Kohon mielestä vaatteet ovat vain pala kangasta, joka kaavoitetaan johonkin tiettyyn malliin. Hän toivoo, että vaatteiden sukupuolittamisesta päästäisiin eroon.

Kevin Kohon tyyli-idoleita ovat muun muassa Harry Styles ja Ezra Miller.

Pukeutuminen on osa sukupuoli-identiteettiä

Annamari Vänskän mielestä pukeutumisella on iso rooli sukupuoli-identiteetin muodostumisessa. Hän näkee pukeutumisen hyvin intiiminä asiana.

– Vaatetus on kuin toinen iho, ja se tuo näkyväksi ihmisen persoonaa. Erityisen näkyväksi pukeutumisen merkitys tulee silloin, jos ei löydäkään vaatteita, joihin oma sukupuoli-identiteetti soveltuisi. Jos tällaisia asioita ei tarvitse miettiä joka päivä, omaan sukupuoli-identiteettiin tutustuminen on huomattavasti helpompaa.

Myös Koho kokee pukeutumisen merkittäväksi osaksi identiteettiään.

Kun Koho vuosi sitten muutti ahtaalta tuntuneesta Haminasta nykyiseen kotikaupunkiinsa Helsinkiin, hän sai rauhassa tutustua omaan sukupuoleensa ja hankkia sellaisia vaatteita, jotka tuntuivat omilta. Sen avulla käsitys hänen omasta sukupuolestaan on selkiytynyt.

– Se, että saa näyttää miltä haluaa ja pukeutua miten haluaa, helpottaa itselle oikean sukupuolen löytämistä ja siihen tutustumista.

Omalla pukeutumisellaan Koho tahtoo kertoa, että jokaisen tulisi voida käyttää juuri sellaisia vaatteita kuin haluaa.

– En tarvitse keneltäkään lupaa näyttääkseni tältä.