Netflix suoratoistopalveluiden ykkönen — television käyttötarkoitus muuttumassa

Perinteiset suorana katsottavat ohjelmat ovat saaneet väistyä televisioruuduilta suoratoistopalveluiden tieltä. Muut palvelut eivät vielä uhmaa Netflixin asemaa.

Suoratoistopalveluiden etu on, että niitä voi katsoa usealla eri ruudulla eikä katselu ole enää sidottu laitteeseen tai edes huoneeseen.

Turun yliopiston median, musiikin ja taiteen professori Kimmo Laine pohtii, lakkaammeko puhumasta television katselusta tulevaisuudessa, kun ohjelmia voi seurata monelta päätelaitteella. Laineen mukaan ikäryhmien välisiä katselutottumuksia erottaa se, millä laitteella ohjelmia katsotaan.

— Samoja ohjelmia katsotaan erilaisilla laitteilla, kuten televisiolla ja tietokoneella.

Netflix suosituin

Suoratoistopalveluiden uranuurtajalla Netflixillä on vahva asema suomalaisten katselijoiden parissa, ja muut palvelut tulevat kaukana perässä. Moreenimedian kyselyyn vastanneista lähes 90 prosentilla oli Netflixin tilaus. Muiden palveluiden osuudet olivat huomattavasti pienemmät, mutta vasta syyskuussa Suomessa toimintansa aloittanut Disney+ on yleistynyt nopeasti. Disneyn palvelua tilasi jo lähes 40 prosenttia vastaajista.

Disneyn eduksi Laine katsoo tutut sisällöt, edullisen hinnan ja onnistuneen markkinoinnin erityisesti lapsiperheille. Netflixin vahvuuksina Laine pitää palvelun omia alkuperäisiä tuotantoja, yleisyyttä ja alhaista hintaa. Kotimaisista palveluista kansainvälisten palveluiden kanssa kilpailee vain Nelonen Median Ruutuplus, jonka erikoisuutena on rinnalla oleva maksuton Ruutu-palvelu. Suomalaisten palveluiden vähäinen suosio johtuu Laineen mukaan siitä, että kotimaista tarjontaa on maksuttomanakin runsaasti saatavilla.

Kysely suoratoistopalveluiden käytöstä

  • Kysely jaettiin Facebook-ryhmissä: Puskarario Tampere, Naistenhuone ja Äitylit
  • Vastauksia kerättiin viikon ajan, vastaajia oli yhteensä 940
  • Vastanneiden ikäjakauma oli 16−70-vuotta
  • Vastanneiden sukupuolijakauma: naisia  89,9 %, miehiä 9,1 %, muu 1,1 %

Yksi ei enää riitä

Valtaosalla kyselyyn vastanneista suoratoistopalveluita on käytössä kaksi tai enemmän. Laine huomauttaa, että Suomessa suoratoistomarkkinat ovat jo nyt ylivirittyneet eikä yksittäinen katsoja ehdi käymään edes yhden palvelun koko sisältöä läpi. Koska palveluiden kuukausimaksuissa ei ole suurta hajontaa, valikoimasta muodostuu merkittävin syy tilattavan palvelun valinnalle. Valtaosa vastaajista käytti suoratoistopalveluihin alle 20 euroa kuukaudessa.

Maksullisuudesta huolimatta puolet vastaajista ei pitänyt suoratoistopalveluita ylellisyytenä, vaan ne nähtiin osana arkea. Joidenkin mielestä palvelut ovat uusi normaali ja jopa oikeus. Toisaalta suoratoistopalvelut koettiin ylimääräisenä kuluna.

Televisio vielä käytetyin katselualusta

Suoratoistopalveluiden sisältö on syrjäyttänyt suorana katsottavat ohjelmat televisioruudulta. Televisio on myös yleisin laite, jolla ohjelmia katsotaan, mutta joka viides käyttää katseluun eniten älypuhelinta. Laineen mukaan tämä kertoo siitä, että palveluita käytetään silloin kun se itselle parhaiten sopii.

— Televisiolaitteen tärkeys saattaa muuttua , kun katselu ei ole enää siitä riippuvainen.

Katselu ei ole enää sidottu lähetysaikatauluihin, ja ohjelmia voi katsoa niin paljon haluaa. Suoratoistopalveluissa sarjoja julkaistaan usein kokonainen kausi kerrallaan, jolloin sen katselu voi olla ohi päivässä tai kahdessa.

Lue toimittajan kommentti täältä.