Sukupuolittunut verkkohäirintä

Journalistiikan opiskelija Stella Hyväkkä haastattelee vaikuttamistyön asiantuntija Niina Ratilaista Planista.

Keskustelun tekstiversio: https://moreenimedia.uta.fi/wp-content/uploads/2020/10/Hyvakka_litterointi.pdf