Pikamuodin ilmastovaikutukset tiedostetaan, mutta vaateteollisuuteen liittyy myös muita vastuullisuusteemoja.

Vaateteollisuuden eettisyys puhuttaa yhä useampia, mutta konkreettisia tekoja tarvitaan lisää – ”Se, että joku teini ostaa pikamuotia, on vain jäävuoren huippu”

Tietoisuus vaateteollisuuden eettisistä ongelmista on lisääntynyt suomalaisten keskuudessa. Etenkin nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita aiheesta, mutta monesti tietoa vaatteiden valmistusketjuista on niukasti saatavilla.

Vastuullisuus ohjaa yhä enemmän kuluttajien ostopäätöksiä. Erityisesti ympäristöön liittyvät tekijät ovat suuressa roolissa. Tämä käy ilmi Suomalaisen Työn Liiton vuonna 2019 toteuttamasta tutkimuksesta.

Myös Eettisen kaupan puolesta ry:n vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme on työssään huomannut, että ihmisten tietoisuus vaateteollisuuden eettisistä ongelmista on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana.

– Kiinnostusta ja halua tehdä parempia valintoja on ihan hirveästi, Lumme kertoo.

Lumpeen mukaan erityisesti nuoret ovat huolestuneita ja aktiivisia aiheen ympärillä. Hän uskoo syynä olevan lisääntynyt keskustelu ilmastokriisistä. Vastaava ilmiö tulee esille myös Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta, jossa kolme neljästä 15–24-vuotiaasta vastaajasta kertoo suosivansa vastuullisesti tuotettuja palveluita ja tuotteita aina kun mahdollista.

Jos tuote on tehty todella kaukana ja maksaa mitättömän vähän, ei ole kovin todennäköistä, että valmistusprosessi olisi eettisimmästä päästä.

Vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme

Vaateteollisuuden ilmastovaikutusten lisäksi ongelmia on työoloissa, joista on usein haastavinta löytää tietoa. Monet pikamuotia myyvät yritykset valmistavat tuotteensa Aasiassa, jolloin vaatteen matka tehtaalta vaatekaappiin on pitkä ja monimutkainen. Lumpeen mielestä tuotteen joutuu tällöin ostamaan ”laput silmillä”.

– Jos tuote on tehty todella kaukana ja maksaa mitättömän vähän, ei ole kovin todennäköistä, että valmistusprosessi olisi eettisimmästä päästä.

Lumme kehottaakin suosimaan vaatteita, joista on tarkkaa tietoa saatavilla.

Muutosta tarvitaan rakenteisiin

Kuluttajan harkitut valinnat vaateostoksilla ovat avainasia, mutta vastuullinen toiminta ei ole ainoastaan yksilöiden velvollisuus. Tällä hetkellä Sanna Marinin hallitusohjelmassa on kirjaus yritysvastuulain säätämisestä. Yrityksille halutaan asettaa huolellisuusvelvoite, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä ihmisoikeus- ja ympäristöloukkauksia.

– Toivon, ettei kuluttajilla ole huono omatunto siitä, että välillä joutuu tekemään huonoja valintoja. Se, että joku teini ostaa pikamuotia, on vain jäävuoren huippu, Lumme sanoo.

Eettisiä ongelmia voidaan ratkoa vain tekemällä isompia muutoksia päättäjätasolla.

– Voimavarat tulisi hyödyntää ennemmin rakenteiden muuttamiseen, sillä nykyisellään ne ovat rikkinäisiä, Lumme muistuttaa.

Huomioivatko tamperelaiset vaateteollisuuden eettiset ongelmat käyttäytymisessään? Kuuntele gallup täältä.