Tutkain: Tulkki havainnoi sanallisen viestin lisäksi ihmistä

Filosofian maisteri ja yliopisto-opettaja Anu Viljanmaa tarkastelee saksankielisessä Professionelle Zuhörkompetenz und Zuhörfilter beim Dialogdolmetschen -väitöskirjassaan tulkin ammatillista kuunteluosaamista.

Ammattitaitoinen tulkki tiedostaa, että kuullun tulkintaan vaikuttavat myös omat aiemmat kokemukset ja ennakkotiedot. “Ymmärsinkö tämän varmasti oikein” onkin kysymys, jota tulkki työssään jatkuvasti prosessoi.

Tulkin ammattia määrittävät puolueettomuus ja vaitiolovelvollisuus. Luottamuksen herättämisessä avaimessa on tulkin kehonkieli, jonka avulla voidaan osoittaa esimerkiksi tilan antamista tai pyrkiä rauhoittamaan kiivastunutta keskustelijaa. Toimittaja: Lotta Karinen.