Puoli seitsemän -ohjelman esimies-tuottaja Satu Sirkiä on työskennellyt läpi koronakriisin pääsääntöisesti etäyhteyksien avulla.

”Muutos on tehtävä hitaasti, jotta ihmiset saadaan sitoutettua prosessiin” – Ylen suosittu Puoli seitsemän -ohjelma uudistuu koronan ja etätyön keskellä

Ylen TV1:n Puoli seitsemän -ohjelma uudistuu. Televisiolähetysten ohella yleisöä pyritään tavoittamaan tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin uusien verkkomuotojen sekä sosiaaliseen median avulla. Uudistukset ovat pitäneet ohjelman esimies-tuottajan Satu Sirkiän kiireisenä ja etätyön keskellä työpäivät ovatkin usein venyneet pitkiksi.

Puoli seitsemän -ohjelman ytimessä on vuosien ajan ollut vahva yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen kulttuuri. Parinkymmenen hengen toimituksessa on vaihdettu päivittäin avoimesti kuulumisia, itketty ja naurettu sekä ideoitu juttuja yhdessä.

Koronan takia ohjelmaa on tehty maaliskuusta asti pääosin etänä, mikä on haastanut ohjelman tuottajan Satu Sirkiän miettimään tapojaan johtaa tiimiä. Etenkin työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi on pohdituttanut esimies-tuottaja Sirkiää:

− Etäyhteyksien perusteella on vaikea aina sanoa, miten ihmiset jaksavat. Sen takia on pitänyt keksiä uusia tapoja kommunikoida. Olemmekin järjestäneet mm. viikoittaisten etäpalaverien lisäksi verkossa myös vapaaehtoisia kahvitreffejä, joissa voi keskustella kuulumisista vapaasti.

Etäpalavereihin liittyvät haasteet, kuten esimerkiksi päälle puhuminen, saattavat rajoittaa ihmisten halukkuutta osallistua keskusteluun. Tämä taas korostaa henkilökohtaisen kommunikaation merkitystä. Sirkiä onkin pyrkinyt kannustamaan ihmisiä soittamaan ja ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä, mikä on osaltaan johtanut tuottajan omien työpäivien venymiseen.

− Työpäivät ovat kotona pidempiä. Se saattaa johtua myös siitä, että venyttäminen on mahdollista, mutta päällimmäinen tunne on kyllä kuukausien kokemuksella se, että minua on tarvittu.

Muutosprosessi haastaa työnteon mallit

Koronan lisäksi Satu Sirkiän on pitänyt kiireisenä ohjelmassa alkusyksystä käynnistetty uudistusprosessi.

Puoli seitsemän -ohjelma kerää jatkuvasti yli puoli miljoonaa katsojaa televisiolähetyksillään, mutta tulevaisuudessa yleisöä halutaan tavoittaa aiempaa enemmän verkon ja Yle Areenan välityksellä. Muutokset vaativat myös ohjelman tekijöiltä uusia tapoja tehdä työtä. Sirkiä näkee kommunikaation olevan keskeisessä roolissa, kun asioita uudistetaan ja toimintakulttuuria muokataan:

− Muutos on tehtävä hitaasti, jotta ihmiset saadaan sitoutettua prosessiin. Uudistukset pitää myös perustella ja selittää hyvin − mielellään useampaan kertaan ja vaihe vaiheelta.

Myös palautteen ja tuen merkitys korostuvat muutosten keskellä. Sirkiä pyrkii antamaan henkilökohtaista palautetta tiimiläisille ja kannustaa rohkeasti kokeilemaan uutta. Muutos vaatii kärsivällisyyttä.

− On vaikeampi mennä sitkeästi kohti uutta kuin liukua takaisin tuttuun. Puoli seitsemän -tiimissä saa myös tehdä virheitä, maailma ei kaadu niihin. Joskus käy niinkin, että virheiden kautta syntyy vielä jotain piirun verran parempaa. Journalistisesta laadusta olen kuitenkin tarkka, se on kaiken keskiössä, Sirkiä summaa.

Yhteistyö on voimavara

Muutosten myötä Puoli seitsemän -ohjelman sisällöt ovat uudistuneet ja mukaan on tullut myös täysin uusia kerronnan muotoja, jotka vaativat modernia sisällöllistä ja teknistä osaamista. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää mobiilitarinoita, joita julkaistaan Ylen verkkosivuilla. Onnistunut mobiilitarina vaatii usein toimittajan, kuvaajan ja graafikon vahvaa kommunikaatiota ja yhteispeliä aina käsikirjoitusvaiheesta editointiin saakka.
Yhteistyöhön on myös tietoisesti Puoli seitsemässä panostettu.

− Meidän työyhteisössämme sisältöjä eivät ideoi vain toimittajat. Brainstormauksiin ja esimerkiksi erilaisten teemaviikkojen ideointiin ovat tervetulleita kaikki, juontajista kuvaajiin ja graafikosta ohjaajiin. Kaikki ovat yhtä lailla kykeneväisiä heittämään pöytään uusia ideoita. Mielestäni on sääli, että tämä usein unohdetaan ja tyydytään työskentelemään ammatillisissa siiloissa, Sirkiä sanoo.

Sirkiä on ilokseen huomannut muutosprosessin ja pitkään jatkuneen etätyön synnyttäneen uudenlaista osaamisen jakamisen kulttuuria toimituksen sisällä − omalta osaltaan se tuo monipuolisuutta sisältöihin ja auttaa yksittäistä työntekijää jaksamaan muutoksen keskellä.