Erikoispsykologi Maarit Lassander on kirjoittanut Rahaviisaus -kirjan.

Varakkuus saattaa muovata persoonaa – Stereotyyppiset käsitykset rikkaista ja köyhistä kumpuavat kuitenkin viihteestä ja yksittäisistä kokemuksista

Onko köyhä empaattinen ja rikas itsekäs? Asiantuntijan mukaan erilainen toimintaympäristö vaikuttaa siihen, mitkä luonteenpiirteet yksilössä lopulta korostuvat.

Mitä varakkaampi on, sitä vähemmän on samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Erikoispsykologi Maarit Lassanderin mukaan tämä voi vaikuttaa siihen, että varakas tuntee eristäytyneisyyden tunteita, jolloin itsenäisyys ja itsekeskeisyys piirteinä korostuvat.

Köyhyyteen usein liitetty empaattisuus selittyy samaistumisen taidolla. Vähävaraisemmat ovat toimintaympäristössään luontaisemmin enemmän tekemisissä muiden ihmisten kanssa, ja sosiaaliset suhteet ovat elintärkeitä sekä perustuvat vastavuoroisuuteen. Vähävaraiselle on tärkeää, että voi luottaa tarvittaessa toisen – ja yhteiskunnan – apuun.

– Vähävaraisuus tekee ihmisen eri tavalla riippuvaiseksi sosiaalisesta ympäristöstä, mikä saattaa taas vahvistaa empatian tunteita, Lassander kertoo.

Varakkuuden muovaamalla sosiaalisella ympäristöllä on myös merkitystä siihen, miten yksilö ajattelee ja tuntee. Erilainen elinympäristö synnyttää erilaisia ajatus- ja toimintatapoja, ja voi näin ollen muovata persoonaa.

Kuuntele koko keskustelu alta. Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio.