Miten tasa-arvo toteutuu armeijassa?

Journalistiikan opiskelija Hanna Havusto haastattelee tutkija Minna Leinosta Tampereen yliopistosta.

Keskustelusta on myös tekstiversio: https://www.tuni.fi/moreenimedia/wp-content/uploads/2021/10/Studiokeskustelun-litterointi_HavustoHanna.pdf