Tutkija Pia Vuolanto kokee, että tutkitun tiedon ja asiantuntijuuden kyseenalaistaminen on kasvanut yhteiskunnassamme.

Vaihtoehtohoidot ja perinteinen lääketiede taistelevat mediakentällä – ”Se on vallankäyttöä ja myös jonkinlaista pelkoa”

Vaihtoehtohoidoilla tarkoitetaan virallisen terveydenhuollon ulkopuolelle jääviä hoitoja. Vaikka suurin osa vaihtoehtohoitojen käyttäjistä käyttää samanaikaisesti myös virallisia terveyspalveluita, nämä hoitomuodot asetetaan mediakeskustelussa usein vastakkain.

Vaihtohoidot nostavat esiin isoja kysymyksiä esimerkiksi yksilön vapaudesta ja päätösvallasta omaan kehoon. Aihe herättää tunteita, mikä näkyy ajankohtaisessa mediakeskustelussa. Tutkija Pia Vuolannon mukaan vaihtoehtohoidot nähdään tietynlaisena uhkana perinteiselle lääketieteelle.

– Tarve puolustautua ja ottaa auktoriteettia on kasvanut, ja tämä tehdään monesti tuomitsemalla tiettyjä hoitomuotoja. Ne ikään kuin jätetään sen paletin ulkopuolelle, mistä ihminen voi tehdä terveydenhoitoonsa liittyviä valintoja.

Vaihtoehtohoitojen asema yhteiskunnassamme liittyy myös laajempaan ilmiöön tutkitun tiedon ja asiantuntijuuden kyseenalaistamisesta, mikä on Vuolannon mukaan jo pitkään meneillä ollut trendi.

– Hyvälle terveyskansalaiselle on odotusarvo, että hän huolehtii itse aktiivisesti omasta terveydestään. Hän on kriittinen, arvioi tarjottua tietoa, käyttää eri asiantuntijoita ja yhdistelee eri hoitomuotoja. Vaihtoehtohoitojen kentällä ihmiset toimivat juuri näin.

Tulevaisuutta ajatellen Vuolanto kokee, että asiantuntijamielipiteiden rinnalle olisi saatava vaihtoehtohoitojen käyttäjien ja tarjoajien sekä hoitokenttiä yhdistävien terveydenhoidon ammattilaisten ääniä. Tämä olisi avain keskustelun vaatiman monipuolisuuden ja avoimuuden lisäämiselle.

Kuuntele koko keskustelu alta. Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio.