Kenellä on oikeus harrastaa?

Journalistiikan opiskelija Jutta Kuusitaipale haastattelee väitöskirjatutkija Iina Järvista Tampereen yliopistosta.

Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio: https://www.tuni.fi/moreenimedia/wp-content/uploads/2021/11/Kenella-on-mahdollisuus-harrastaa_litterointi.pdf