Ella Mustosen analyysi: Maksukyvyttömyys voi johtua myös itsestä riippumattomista asioista – siksi siitä ei pitäisi rankaista

Ella Mustonen

Vino pino uusia perintätoimistojen maksuvaatimuskirjeitä odottaa työpöydän päällä. “Luottotiedot vaaditaan” -lause vuokrailmoituksessa on kuin kirosana, joka sulkee jälleen yhden mahdollisuuden uuteen kotiin. Vakuutuksen ja puhelinliittymän etsintä aiheuttaa harmaita hiuksia.

Itsessäni ajatus luottotietojen menettämisestä herättää pelon tunteita. Mitä tapahtuisi, jos pienituloisena opiskelijana en yhtäkkiä selviäisikään laskuistani?

Ajatuksissani ovat ne lähes 400 000 suomalaista, jotka kärsivät maksuhäiriömerkinnöistä.

Normaalisti luottotietomerkintä syntyy, kun tuomioistuin antaa velasta tuomion tai velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi. Kuitenkin julkisoikeudelliset laskut, esimerkiksi maksamatta jääneet terveyskeskusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Tällä hetkellä maksamatta jääneestä velasta syntyvä merkintä säilyy luottotietorekisterissä kahdesta viiteen vuoteen riippumatta siitä, onko velka maksettu kokonaan pois.

Luottotietojen menettäminen voi olla monen asian summa, johon on saattanut johtaa esimerkiksi työttömyys, vaikea elämäntilanne tai mielenterveysongelmat. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan luottotietomerkintöihin voi johtaa yllättävätkin elämäntapahtumat, kuten avioero ja työttömäksi jääminen.

On ristiriitaista, että esimerkiksi työttömyydestä johtuva hetkellinen maksukyvyttömyys aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän, joka voi pahimmassa tapauksessa vaikeuttaa työpaikan saantia entisestään. Luottotiedot tarkistetaan yhä useammassa työtehtävässä, ja tarkistamisen kriteeriksi riittää jopa se, että työnhakija hakee asiakaspalvelu- tai kassatyöhön. 

Paitsi että sosioekonominen asema vaikuttaa maksuhäiriömerkintöjen todennäköisyyteen, maksuhäiriömerkinnät heikentävät yksilön asemaa entisestään yhteiskunnassa

Menetetyt luottotiedot vaikuttavat maksuhäiriömerkintäisen perusoikeuksiin kuten asumiseen. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että vuokrasopimusta tehdessä hakijalta vaaditaan “puhtaita” luottotietoja.

Paitsi että sosioekonominen asema vaikuttaa maksuhäiriömerkintöjen todennäköisyyteen, maksuhäiriömerkinnät heikentävät yksilön asemaa entisestään yhteiskunnassa. Helsingin yliopiston BIBU-hankkeen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisestä tutkimuksesta selviää, että vanhempien pienituloisuus, toimeentulotuen saanti ja matala koulutustaso lisäävät nuorten maksuhäiriömerkinnän riskiä tulevaisuudessa. Tutkimuksen mukaan ilmiö aiheuttaa sen, että perhetaustaan perustuva eriarvoisuus vahvistuu, ja haastavista lähtökohdista tulevien henkilöiden mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa heikentyy.

Maksuhäiriömerkinnät myös kasaantuvat.

Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan tuore maksuhäiriömerkintä ennakoi uutta merkintää jopa 70 prosentin todennäköisyydellä. Tämä voi johtua esimerkiksi ulosoton esteistä – kun henkilöllä ei ole omaisuutta, jolla maksaa ulosotosta syntyviä kustannuksia, merkinnät kasaantuvat ja maksuvaikeuksista kärsivä ihminen joutuu entistä pahempaan pulaan. Velkakierre on valmis.

Sen lisäksi että maksuhäiriömerkinnät monimutkaistavat elämän perusasioita, ne ovat omiaan aiheuttamaan ylenpalttista stressiä. Taloudelliset pulmat voivat aiheuttaa myös psyykkistä ahdinkoa, joka taas voi aiheuttaa uusia, tai pahentaa olemassa olevia mielenterveyden ongelmia.

Nykyisen lain mukaan esimerkiksi ulosottotieto säilyy rekisterissä kolme vuotta, ja uusi merkintä voi pidentää merkinnän säilytysaikaa. Hallitus on esittänyt maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämistä, jotta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa saataisiin parannettua.

Esityksen mukaan uusi merkintä ei enää pidentäisi edellisen maksuhäiriömerkinnän kestoa, mikä oletettavasti vähentäisi merkintöjen kasaantumista. Luottotiedot palautuisivat ennalleen kuukauden päästä siitä, kun velka on maksettu pois.

Toivon hartaasti, että hallituksen esittämät muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

Valmiiksi hankaluuksissa olevien rankaiseminen ei mielestäni ole oikea tapa lähestyä asiaa. Paitsi että ihminen on erehtyväinen, maksukyvyttömyys voi johtua myös itsestä riippumattomista asioista. Elämän kompastuskivistä ei tulisi kärsiä loputtomiin.