Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aron mukaan nykyinen koulutusjärjestelmä luo suuret paineet menestymiseen. Kuva: Kari Likonen

Koulutusjärjestelmän uudistukset ovat uhka tyttöjen jaksamiselle – ”Meidän kaikkien on hyvä katsoa peiliin”

Toisella asteella ja korkeakouluissa tehdyt uudistukset korostavat arvosanojen merkitystä, mikä lisää erityisesti tyttöjen uupumista. Myös lähipiiri voi asettaa menestymispaineita.

Tyttöjen kokeman koulu-uupumuksen määrä on lisääntynyt viime vuosina. Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka kolmas yläkoulu- ja lukioikäinen tyttö kärsii koulupaineiden ja koulumenestyksen tavoittelun aiheuttamasta uupumuksesta. Pojilla vastaava luku on reilut kymmenen prosenttia.

Hyvän koulumenestyksen tavoittelu mielletään usein sukupuolisidonnaisena ilmiönä. Esimerkiksi mediassa puhutaan usein kympin tytöistä.

Vaikka kympin tyttö on median luoma käsite, kouluun liittyvän suorittamisen sukupuolittuneisuus on havaittu myös tutkimuksissa, kertoo Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro. Koronapandemia on korostanut ilmiön sukupuolittuneisuutta.

– Tutkimuksissa on havaittu jo noin viiden vuoden ajan, että suorittaminen ja koulu-uupumus ovat vahvasti sukupuolisidonnaisia. Nyt pandemia-aikana tulokset ovat kärjistyneet entisestään.

Salmela-Aron mukaan tutkimuksissa on havaittu, että tytöt asettavat poikia herkemmin itselleen suoriutumispaineita. Paineet voivat tulla kuitenkin myös ulkopuolelta, kuten vanhemmilta, opettajilta tai kaveripiiriltä.

Myös koulujärjestelmässä tehdyt uudistukset lisäävät uupumisen riskiä. Esimerkiksi toisella asteella ja korkeakouluhaussa tehdyt uudistukset korostavat arvosanojen merkitystä, mikä lisää tytöille asetettuja paineita.

– Uudistukset lisäävät painetta menestyä ja saada hyviä arvosanoja. Meidän kaikkien on hyvä katsoa peiliin ja ymmärtää, että kun muutetaan näitä järjestelmiä, niin niillä on sitten hintansa, Salmela-Aro toteaa.

Kuuntele keskustelu kokonaisuudessaan alta. Voit myös lukea keskustelun tekstiversiona.