Design: Freepik, Sentavio

Sijoittamisesta on tullut saavutettavampaa jo opintojen aikana – “Ennen ajateltiin, että velkaa tulee välttää ja lainaraha on pahasta”

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professorin Timo Rothoviuksen mukaan sosiaalinen media on tehnyt sijoittamisesta ja taloustiedosta entistä lähestyttävämpää. Yhä useampi sijoittaja onkin nykyisin nuori.

Sijoittaminen ei vaadi suuria, säännöllisiä tuloja, ja sen vuoksi täyspäiväiset opiskelijatkin voivat hyötyä ilmiöstä.

Jyväskyläläisen Rikhard Wackerin ensikosketus sijoittamiseen kävi ylioppilaslahjaksi saaduilla osakkeilla.

– Rahaa ei saanut periaatteen vuoksi pyytää, mutta jostain sitten keksin kiertää sääntöä toivomalla lahjaksi osakkeita, Wacker muistelee hymyillen.

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Timo Rothovius näkee nuorten keskuudessa voimistuvan ilmiön positiivisena. Myös asenteet sijoittamista kohtaan ovat murroksessa.

– Nykyään sijoittamisesta pystyy juttelemaan avoimemmin kuin ennen. Aiheen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on parantunut muutaman kymmenen vuoden aikana aivan oleellisesti, Rothovius toteaa.

Rothoviuksen mukaan sosiaalinen media on tuonut sijoittamisen sekä taloustiedon entistä saavutettavammaksi. Myös Wacker on huomannut muutoksen aloitusvuosiinsa nähden. Sijoitusfoorumeita oli silloin vain vähän, eikä samanhenkistä seuraa löytynyt lähipiiristä. Nyt juttuseuraa löytyy helpommin.

Rikhard Wacker sijoittaa säännöllisesti indeksirahastoihin.

Opintolaina alkupääomana

Opintolaina voi tarjota opiskelijoille ensimmäisen mahdollisuuden sijoittamiseen. Kelan tukien tarkoitus on turvata opiskelijoiden toimeentulo opintojen aikana, ja monille opintolaina onkin välttämättömyys pakollisten kulujen kattamiseen. Osa työssäkäyvistä opiskelijoista rahoittaa lainalla myös sijoitustoimiaan.

– Silloin kun aloitin, kukaan lähipiiristäni ei ollut sijoittanut opintolainaa eikä siitä oikeastaan puhuttu. Ennen ajateltiin, että velkaa tulee välttää ja lainaraha on pahasta, Wacker muistelee.

Opintolainaa Wacker uskalsi nostaa pari vuotta opintojen aloituksen jälkeen. Summa meni kokonaisuudessaan sijoituksiin.

Nykyään sijoittamisesta pystyy juttelemaan avoimemmin kuin ennen.

Timo Rothovius

Myös Rothovius tunnistaa opintolainan sijoittamisen hyödyt.

– Jos opintolainaa ei tarvitse opiskeluun, se kannattaa ilman muuta sijoittaa.

Wackerin sijoitusstrategian pohjana toimivat tällä hetkellä indeksirahastot, joita hän pitää suhteellisen turvallisina sijoituskohteina opiskelijalle ajallisen hajautuksen avulla. Riskit on kuitenkin aina syytä pitää mielessä sijoituspäätöksiä tehdessä, eikä elämiseen tarvittavia varoja tule pistää pörssiin.

Markkinoilla on tilaa moninaisuudelle

Sijoittamisen taustalla on usein pyrkimys taloudelliseen tuottoon. Sijoituspäätöksiin vaikuttaa kuitenkin joukko mitä erilaisempia motiiveja oman toimeentulon turvaamisesta aina yhteiskunnallisen muutoksen ajamiseen.

Rothoviuksen mukaan sijoittajien arvoissa onkin havaittavissa muutoksia. Valtavirtaa ne eivät vielä ole, mutta sitä kohti ollaan menossa. Etenkin vastuullinen sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan.

– Ympäristöasiat alkavat olla monelle tärkeitä, ja ne ovat ainakin yhtenä osana mukana päätöksessä, mihin sijoitetaan, Rothovius toteaa.

Myös Wackerin arvot ovat muuttuneet sijoittamisen aloittamisen jälkeen. Taloudellinen riippumattomuus on edelleen päämääränä, mutta sen määritelmä on muuttunut matkan varrella. Vapautta arkeen Wacker on löytänyt esimerkiksi yrittäjyyden kautta, joka on osaltaan vähentänyt tarvetta taloudellisen riippumattomuuden tavoitteluun.

 

Kuuntele täältä, mihin Tampereen yliopiston opiskelijat sijoittavat.