Päätoimittajat Juho Niemistö ja Jenny Jokinen sekä toimittaja Anni Kavander tekevät viimeisiä silauksia kesän lehteen. Kuva: Hanna Maunuksela

Journalisti-lehden kesänumero on Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijoiden tekemä – Opiskelijat pääsivät kokeilemaan lehden tekoa käytännössä

Viime kevään aikana Tampereen yliopiston journalistiikan ja visuaalisen journalistiikan opiskelijat pääsivät tekemään Journalisti-lehden numeroa alusta loppuun asti. Lehti toteutettiin osana Moreenilab-kurssia yhteistyössä Journalistin toimituksen kanssa ja se ilmestyy kesäkuun 3. päivä.

Jenny Jokinen, 25, kiinnostui kurssista heti siitä kuultuaan, sillä kurssilla oli mahdollisuus tutustua toimittajan työn eri rooleihin. Opiskelijat toimivat lehden teossa niin kirjoittajina, kuvaajina kuin editoijinakin.

– Päällimmäisenä minulle on jäänyt kurssista mieleen henkilökohtainen ohjaus, mikä mahdollisti sen, että kurssista sai paljon irti, kertoo viidettä vuottaan Tampereen yliopistossa journalistiikkaa opiskeleva Jokinen.

Lehden pääteemana oli journalismin tulevaisuus ja nuoret toimittajat. Opiskelijat ideoivat juttuaiheet itse.

Suurin hyöty oli Jokisen mukaan se, että yhteistyökurssilla nuoret toimittajat saivat ottaa enemmän vastuuta kuin yleensä. Parasta oli päästä kokeilemaan asioita käytännössä.

Jokinen toimi kurssilla päätoimittajana ja editorina. Editoinnin lisäksi työhön kuului suunnittelua, aikataulutusta sekä yhteydenpitoa niin opiskelijoihin kuin Journalistin toimitukseenkin.

– Ammatillisen kehittymisen kannalta kurssi on yleisesti kehittynyt palautteenantokykyäni sekä saanut aikaan uusia ideoita.

Journalistin toimitus hyppäsi ohjaajien saappaisiin

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson kertoo, että kurssin idea lähti liikkeelle viime vuonna keskusteluista silloisen Tampereen yliopiston työelämäprofessorin Reetta Rädyn kanssa. Toiveena oli lisätä yhteistyötä opiskelijoiden ja työelämän sekä Journalistiliiton välillä.

Keskusteluista Pettersson sai idean antaa nuorille toimittajille mahdollisuuden tehdä alusta loppuun yksi Journalisti-lehden numero, ja ehdotus otettiin toimituksessa innolla vastaan.

Haastavinta lehden teossa oli tukea Journalistin toimitusta heidän hypätessään toimittajista ohjaajiksi, mistä monella ei ollut minkäänlaista kokemusta. Tässä kuitenkin opittiin Petterssonin mukaan puolin ja toisin erittäin paljon.

– Olen hyvin tyytyväinen omaan journalistiporukkaani, sillä he ottivat opiskelijoiden ohjauksen sydämelleen.

Petterssonin mielestä työskentely opiskelijoiden kanssa on ollut uudenlaista, hauskaa ja inspiroivaa. Hän oli vaikuttunut siitä, kuinka opiskelijat halusivat tehdä parhaansa. Jälki on ollut priimaa, vaikka työskentelytavat, juttuideat ja lopputulos ovat olleet erilaisia kuin omalla porukalla tehdessä.

– Se mikä kokemuksessa hävitään, se innossa ja uusissa ideoissa voitetaan, hän lisää.

Journalisti-lehti 5/2022 luettavissa tästä linkistä.