Tulevana talvena opiskelijoille ei ole näkyvissä dramaattisia muutoksia toimeentulon helpottumiseksi.

Opiskelijoiden toimeentulo ei helpotu lähiaikoina – kallis sähkön hinta saattaa tyhjentää Nekalan ja Pispalan opiskelijoista ensi talvena

Elinkustannusten nousu epävarmassa maailmantilanteessa vaikuttaa elämään monilla eri tavoilla. Opiskelijat ovat toimeentulonsa kanssa erilaisissa tilanteissa, taloudellinen perusturva toisi vakautta tasapuolisesti kaikille.

Elintarvikkeiden ja asumisen kallistuminen näkyy opiskelijoiden elämässä ruoasta ja ylimääräisistä menoista tinkimisenä. Sähkön ja polttoaineiden hinnan kallistuminen ja asuntolainojen keskikoron nousu vaikuttivat Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa kuluttajahintoihin niin, että ruoka kallistui uudelle ennätystasolle. Tällä hetkellä opiskelijan toimeentulo koostuu opintotuesta, joka on 268,23 euroa kuukaudessa.

Tampereen ylioppilaskunnan (Trey) hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan Aatu Korhosen mukaan Trey:ssä ollaan tietoisia opiskelijoiden arjen haasteista.

– Opiskelijat ovat selvillä maailman tilanteesta ja mitkä asiat vaikuttavat hintojen nousuun. Se näkyy monella tavalla taloudellisissa ratkaisuissa. Kuluttamisessa ollaan nyt varovaisia, Korhonen kertoo.

Sähkön korkea hinta ja kallistunut ruoka ovat lähes päivittäin näkyvillä mediassa, mutta Korhosen mukaan korkojen nousun vaikutukset opiskelijoiden elinkustannusten nousuun ovat jääneet vielä vähälle huomiolle. Koska opintolainoissa ei ole korkokattoa, ne ovat alttiina suurille koronnostoille.

– Opintolainojen korko on suurella osalla opiskelijoista sidottu Euribor-korkoon, siksi Euroopan keskuspankin korkojen nostotoimet vaikuttavat myös opintolainoihin. Lainan korkojen nousu voi yllättäen vaikuttaa jo opintojen aikaiseen toimeentuloon ja opintojen jälkeiseen taloustilanteeseen, sanoo Korhonen.

Asiakas nostaa kaupassa pakkauksen maissia ostoskoriin.
Epävarma maailmantilanne näkyy ruoan hinnassa.

Henkilökohtaisella budjetoinnilla selkeyttä menoihin ja tuloihin

Sähkön hinnan voimakas vaihtelu vaikuttaa myös opiskelijoiden asumiseen. Tilanne kurittaa erityisesti yksityisillä vuokranantajilla sähkölämmitteisissä kodeissa asuvia opiskelijoita.

– Tulevana talvena korkea sähkölasku saattaa ajaa opiskelijat muualle sellaisilta asuinalueilta, joissa sähkölämmitteisten asuntojen osuus on suuri, kuten Pispalasta ja Nekalasta, arvelee Treyn Korhonen.

Korhosen mukaan opiskelijat ovat toimeentulonsa suhteen hyvin erilaisissa tilanteissa.

– Perusturvan korottaminen on käytännössä ainoa tapa vakauttaa opiskelijoiden tilannetta. Se hyödyttäisi tasapuolisesti kaikkia, Korhonen sanoo.

Korhonen nostaa yksittäisenä vaikutusmahdollisuutena opiskelijalle esiin myös henkilökohtaisen budjetoinnin tärkeyden.

– Oman talouden kokonaiskuvan hahmottamiseen voi auttaa omien menojen budjetointi. Se on hyvä keino omien tulojen seurantaan ja ennakoimiseen.

 

Lue lisää opiskelijoiden mietteitä säästämisestä tästä.