Moni opiskelija etsii töitä opiskelujen oheen.

Yli puolet korkeakouluopiskelijoista käy töissä opintojen ohella – eniten töissä käyvät perheelliset ja alanvaihtajat

Moni korkeakouluopiskelija käy töissä, jotta saa laskunsa maksettua. Osalla töissä käyminen voi jopa vauhdittaa opintoja.

Yli puolet korkeakouluopiskelijoista käy töissä opintojen ohella, arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön Eurostudent-tutkimus. Yliopisto-opiskelijoista useampi työskentelee verrattuna  ammattikorkeakouluopiskelijoihin.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto kertoo, että vajaa kolmannes opiskelijoista käy töissä säännöllisesti aktiivisena opiskeluaikana ja vajaa neljännes satunnaisesti lukukauden ulkopuolella.

Alakohtaisia eroja on myös paljon. Yliopisto-opiskelijoista eniten työskentelevät esimerkiksi kasvatusalojen ja luonnontieteiden opiskelijat ja vähiten yhteiskunnallisten ja it-alojen opiskelijat.

Suurin syy opiskelijoiden työssäkäyntiin on Tuomiston mukaan toimeentulo. Toinen syy on työkokemuksen karttuminen, sillä se nähdään hänen mukaansa tärkeänä.

– Opiskelijat eivät ole homogeeninen ihmisryhmä, vaan heidän joukossaan on paljon hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita, Tuomisto sanoo.

Eniten töissä käyvät Tuomiston mukaan perheelliset opiskelijat ja alanvaihtajat. Juuri aloittaneet korkeakouluopiskelijat tekevät yleensä vähemmän töitä. He ovat tulleet yleensä suoraan toiselta asteelta tai pitäneet pari välivuotta.

– Maisterivaiheeseen tultaessa yhä useampi käykin sitten jo töissä opintojen ohella.

Suomessa työ liittyy yhä useammin omaan opintoalaan

Opiskelijan työ voi liittyä Tuomiston mukaan omaan alaan tai voi olla myös jokin täysin muu työ, jossa käydään vain toimeentulon takia.

Yhä useammalla Suomessa opiskelevalla on Tuomiston mukaan kuitenkin omaan alaan jollain tavalla liittyvä työpaikka.

– Tilanne on parempi verrattuna moniin muihin Euroopan maihin, Tuomisto sanoo.

Kysymykseen siitä, miten lähellä opiskelijan opinnot ja työ ovat aloina toisiaan, vastattiin Eurostudent-kyselyssä asteikolla 1-5 (5= Hyvin läheisesti, 1= Ei lainkaan). Luvuissa ovat mukana Suomen eri korkeakouluista opiskelijat, joilla on osa-aikainen tai satunnainen työ. Lähde: EUROSTUDENT VII. Grafiikka: Anni Savolainen

 

Työnteko vaikuttaa opintoihin Tuomiston mukaan keskimäärin niin, että opinnot hidastuvat hieman. Suurin osa opiskelijoista on Tuomiston mukaan sitä mieltä, että työt eivät vaikuta opiskelutahtiin, vaan opinnot edistyvät aikataulussa työssäkäynnistä huolimatta.

Työssäkäynti voi Tuomiston mukaan myös vauhdittaa opintoja. Joskus opinnot voivat esimerkiksi auttaa sisäistämään jotain kursseilla opetettua asiaa, kun sitä pääsee näkemään käytännössä työpaikalla.

– Se tukee oppimista ja antaa toisaalta myös motivaatiota valmistua, kun on päässyt tutustumaan omaan alaansa töissä ja opinnoissa.

Lue opiskelijoiden mielipiteitä työssäkäynnistä täältä.