Tutkija Tytti Pasasen mukaan luontoliikunnalla on yhteys mielen hyvinvointiin.

Luontoliikunta lisää mielen hyvinvointia – jo lyhyelläkin luontokäynnillä voi olla mielialaa kohentavia vaikutuksia

Ulkoilulla on yleisesti tunnettuja terveysvaikutuksia fyysiselle terveydelle, mutta millainen vaikutus sillä puolestaan on mielenterveydellemme?

Suomalaiset ovat varsin aktiivista ulkoilijakansaa. Erilaiset luontoharrastukset kuuluvatkin lähes jokaisen suomalaisen elämään, kertoo Luonnonvarakeskuksen seurantatutkimus. Luontoliikunta on paitsi mukava harrastus, myös monin tavoin hyväksi niin fyysiselle kuin psyykkisellekin terveydelle.

Luontoliikunnalla on useita mielenterveyttä edistäviä ja mielenterveyden ongelmia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia, kertoo THL:n erikoistutkija Tytti Pasanen.

– Luonnossa liikkuminen vaikuttaa meihin siten, että positiiviset tunteemme voimistuvat ja negatiiviset tunteemme heikkenevät. Se tarjoaa myös elvyttäviä kokemuksia, kuten stressin lievenemistä ja keskittymiskykyyn kohenemista.

Pasasen mukaan jo lyhyestäkin luontokäynnistä on hyötyä. Jopa 5–10 minuuttia kerrallaan voi jo kohentaa mielialaa ja tarjota positiivisia terveysvaikutuksia. Keskeistä terveysvaikutusten kannalta on hänen mukaansa se, että ulkoilee ylipäätään.

Kuuntele koko keskustelu alta. Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio.