Johanna Vaattovaaran mukaan 1990-luvun puolivälissä alkanut murrebuumi on tullut jäädäkseen, ja erilaisia puhetapoja arvostetaan.

Murteita käytetään sosiaalisessa mediassa monenlaisiin tarkoituksiin – ”Emme totisesti rajoittaudu siihen, mistä olemme kotoisin ja mitä murretta siellä puhutaan”

Sosiaalisen median myötä olemme entistä tietoisempia erilaisista murteista. Saatamme käyttää murretta sosiaalisessa mediassa esimerkiksi esittääksemme itsemme tietynlaisessa valossa.

Murteet näkyvät ja kuuluvat sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi sisällöntuottajat saattavat käyttää murretta oman viestinsä välittämiseen.

– Jos kaikki se, mikä nyt tapahtuu monin kielellisin resurssein ja erilaisin murtein, tapahtuisi tasapaksulla yleiskielellä, se ei ehkä kiinnostaisi niitä yleisöjä, joille se on suunnattu, pohtii Tampereen yliopiston suomen kielen professori Johanna Vaattovaara.

Murteet ovat alun perin nimenomaan puhuttua kieltä. Sosiaalisen median myötä valtava osa arkisesta vuorovaikutuksesta esimerkiksi ystävien kanssa tapahtuu kuitenkin kirjoittamalla.

– Näemme murteita kirjoitettuna ja ihmisten omilla tavoilla kirjoittamana, kuvailee Vaattovaara sosiaalisen median vaikutusta murteisiin.

Sosiaalisen median ansiosta olemmekin entistä tietoisempia eri murteista ja lainaamme myös itse niistä sanoja. Näillä kielellisillä valinnoilla saatamme esimerkiksi pyrkiä esittämään itsemme tai asiamme tietynlaisessa valossa.

– Emme totisesti rajoittaudu siihen, mistä olemme kotoisin ja mitä murretta siellä puhutaan, toteaa Vaattovaara.

Kuuntele koko keskustelu alta. Keskustelun voi myös lukea tekstiversiona.