Marja Holkerin mukaan kodin ja koulun tulisi tehdä yhteistyötä lapsen seksuaalikasvatuksessa.

Häpeää ja omien rajojen rikkomista – puutteellisella seksuaalikasvatuksella voi olla kauaskantoisia seurauksia

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada ajankohtaista, faktaan pohjautuvaa tietoa seksuaalisuudesta. Silti moni joutuu elämään ilman kunnollista seksuaalikasvatusta, häpeän ja vaikenemisen ilmapiirin ympäröimänä.

Ajankohtaiseen tietoon ja faktaan perustuva seksuaalikasvatus kuuluu jokaisen ihmisen seksuaalioikeuksiin. Seksuaaliterapeutti ja -kasvattaja Marja Holkeri kertoo, että heikko seksuaalikasvatus voi aiheuttaa aikuisuudessa muun muassa tunne-elämän haasteita, puhumattomuutta ja omien rajojen rikkomista.

– Esimerkiksi masennuksen taustalla voi olla monenlaisia seksuaalisuuteen liittyviä syitä, kuten seksuaalista häirintää tai kokemus siitä, ettei tule nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on.

Häpeän vuoksi moni on saanut sellaisen kasvatuksen, jossa seksuaalisuudesta on vaiettu tai siitä on kerrottu hyvin vähän. Myös vaikeneminen on kuitenkin kasvatusta siinä missä puhuminenkin – vaikenemalla opetetaan, että näistä asioista ei saa puhua.

Seksuaalisuudesta kertominen olisi kuitenkin tärkeää, jotta lapset ja nuoret saisivat tosiasioihin perustuvaa tietoa, eivätkä oppisi asioita huhupuheista tai vaikkapa pornografiasta.

– Meidän tulisi ymmärtää, että seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmisyyttä. Näin myös avun hakeminen erilasiin haasteisiin olisi helpompaa.

Kuuntele keskustelu seksuaalikasvatuksen vaikutuksista alta. Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio