Kasvatustieteilijä Juha Hakala pitää tylsyyttä merkittävänä osana luovaa työtä. Kuva: Juha Hakalan arkisto

Sosiaalinen media ja suorituskeskeinen työkulttuuri estävät meitä olemasta luovia – Asiantuntija kertoo, miksi tylsistyminen on hyvä asia

Tylsistymme nykyään liian harvoin. Kasvatustieteilijä ja filosofi Juha Hakala näkee, että tylsyys saa aikaan luovuutta ja hyviä ideoita. Sosiaalinen media ja nykyinen työkulttuuri pitävät meitä kuitenkin kiireisinä.

Elääkö ihminen väärin? Tylsyydestä kirjoittanut kasvatustieteilijä Juha Hakala on sitä mieltä, että elämässämme ei ole tarpeeksi tilaa tylsyydelle. Itsemme altistaminen jatkuvalle informaatiotulvalle estää meitä ajattelemasta rauhassa. Tämä hankaloittaa Hakalan mukaan luovuuden ja uusien innovaatioiden syntymistä.

– Tylsistyminen voi olla portti hyviin ideoihin ja jopa luovuuteen. Uskon vahvasti, että meidän tulisi tehdä pesäeroa tylsyyden tappajaan, eli älypuhelimeen.

Nykyajan työkulttuurista puuttuu Hakalan mukaan aika pohdinnalle. Resurssien määrää pienennetään ja työntekoa pyritään tehostamaan. Jatkuva kiire kuitenkin estää uusien ideoiden synnyn.

–  Meillä kaikilla tuntuu olevan jatkuva kiire emmekä pysty keskittymään mihinkään. Työn hektisyys on myrkkyä pysähtymiselle ja pohtimiselle, Hakala kertoo.

Kuuntele koko keskustelu alta. Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio.