Eduskuntavaalien virallinen äänestyspäivä on 2. huhtikuuta. Kuva: Eelis Berglund

Faktantarkistus: Lobbarit eivät tee lehtien vaaliennusteita, toisin kuin Hjallis Harkimo väittää

Mediatalot eivät lähtökohtaisesti osta vaalianalyysejaan puolueisiin sidoksissa olevilta viestintätoimistoilta.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo julkaisi maaliskuussa Facebook-sivullaan videon, jonka otsikko on “Lobbarit tekevät lehtien vaaliennusteet.” Videolla Harkimo väittää, että media julkaisee puolueiden palkkaamien lobbareiden puolueellisia vaalianalyyseja.

Hän nimeää videossa muun muassa mainostoimistot Ellun Kanat ja Milttonin, joissa työskentelee entisiä kokoomuksen ja vihreiden työntekijöitä.

– Isot lehdet ja media julkaisevat näiden analyyseja, ja kuitenkin he ovat puolueiden palkkaamia lobbareita ja antavat lausuntoja, jotka ovat edullisia sille puolueelle, joka on palkannut heidät, Harkimo sanoo videolla.

Politiikan tutkimuksen tutkijatohtori Josefina Sipinen sanoo, että tämä Harkimon väite ei pidä paikkaansa. Sipisen mukaan on totta, että myös viestintätoimistot tekevät vaaleista erilaisia mittauksia ja analyyseja, mutta suuret lehdet ja mediatalot eivät osta analyysejaan puolueisiin sidoksissa olevilta viestintätoimistoilta.

Harkimo kysyy videolla, miksei media käytä ”riippumattomia lähteitä, jotka eivät ole sidoksissa puolueisiin”. Ylen käyttämät vaaligallupit tekee Taloustutkimus ja Helsingin Sanomien Kantar. Kumpikin on riippumaton tutkimuslaitos, ei lobbaustoimisto.

– Yle ja Helsingin Sanomat uutisoivat pääasiassa näiden tuloksista. Molemmilla medioilla on myös omat vaalikoneet, joihin toimitukset ovat tutkijoiden kanssa miettineet kysymyksiä. Kummallakin on omat politiikan toimitukset, joissa toimittajat haastattelevat esimerkiksi meitä vaalitutkijoita ja pyytävät kommentoimaan galluptuloksia, Sipinen sanoo.

Yleltä vahvistetaan Moreenimedialle sähköpostitse, että lobbarit eivät tee Ylen vaaliennusteita.

– Yle julkaisee säännöllisin väliajoin puoluekannatusmittauksia, jotka tehdään Taloustutkimuksen toimesta. Tulosillan aikana julkaistava ennuste pohjautuu laskettuihin ääniin, ja ennusteen tekee Yle, sanoo Ylen projektipäällikkö Jarkko Ryynänen.

Mediassa on toisinaan haastateltu viestintätoimistojen edustajia, mutta tällaisissa jutuissa kyseessä ei ole ollut toimituksen ostama palvelu tai virallinen vaaliennuste vaan haastattelu, jossa haastatellun mahdolliset poliittiset kytkökset on myös tuotu esiin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat haastatelleet Ellun Kanoilla työskentelevää Jukka Mannista. Manninen esiintyy jutuissa asiantuntijana, ja artikkeleihin on kirjoitettu, että hän on kokoomuksen entinen suunnittelupäällikkö.

 

Lobbarit tekevät ennusteita, mutta ostajat ovat muualla

Harkimo sanoo videolla, että lehdistö julkaisee lobbareiden antamia lausuntoja ”nyt ympäri Suomea”.

– Tämä on todellista vallan väärinkäyttöä, ja tässä lehdistö juoksee kuin pässit narussa näiden analyytikkojen perässä, Harkimo sanoo.

Sipinen on käynyt läpi paljon vaaliuutisointia, eikä hän ole nähnyt, että suurimmat mediat uutisoisivat esimerkiksi Milttonin teettämästä kyselystä.

Hänen mukaansa viestintätoimistoilla on epäilemättä erilaisia puoluekytköksiä. Esimerkiksi Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha oli vuonna 2021 kokoomuksen ehdokkaana Helsingin pormestarikisassa.

– Viestintätoimistot käyttävät valtaa siinä, minkälaisia kysymyksiä kysyvät omissa mittareissaan. Jos eri tahot ostavat viestintätoimistojen palveluita, kyllä niissä varmasti käytetään poliittista valtaa.

Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen sanoo Moreenimedialle sähköpostitse, että Ellun Kanat on liikeyritys, joka ei kommentoi sen asiakkuuksia – ei edes sitä, mitä asiakkaita sillä mahdollisesti ei ole.

– Yhtiömme ei tee politiikkaa, eikä meillä yrityksenä ole puoluepoliittisia näkemyksiä suuntaan taikka toiseen. Ellun Kanat on myös sitoutunut toiminnassaan noudattamaan Viestinnän eettisen neuvottelukunnan ohjeita, mukaanluettuna sitä, että se tuo oma-aloitteisesti esiin mahdolliset eturistiriidat, Tujunen sanoo.

Tujunen on entinen kokoomuksen puoluesihteeri ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Viestintätoimistojen palveluita voivat Josefina Sipisen mukaan ostaa esimerkiksi erilaiset järjestöt, yritykset tai muut tahot, jotka saattavat haluta viestintätoimistojen edustajia vaalitilaisuuksiinsa esittelemään omia analyysejaan. Se on viestintätoimistojen työtä.

– Jos joku haluaa ostaa viestintätoimistojen palveluksia, he voivat ostaa niitä. Siinä ei kuitenkaan enää ole kyse uutismediasta, Sipinen sanoo.

 

Tämä juttu on osa Moreenimedian faktantarkistusjuttujen sarjaa, jossa journalistiikan opiskelijat perkaavat eduskuntavaaliehdokkaiden väitteiden totuusarvoa.