Suomalaisten luottamus Euroopan unioniin on noussut äkillisesti vuoden 2019 jälkeen. Kuva: Unsplash

Suomalaisten luottamus Euroopan unionia kohtaan on kasvanut – ”Ukrainan sota vahvistanut uskoa ylikansallisiin instituutioihin”

Suomalaisten luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin jatkaa kasvuaan. Vuosien 2019 ja 2023 välillä tapahtunutta luottamuksen muutosta selittävät Suomea ja maailmaa ravistelleet kriisit.

Suomalaisten luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin jatkaa kasvuaan. Vain poliitikkoja, poliittisia puolueita ja virkamiehiä kohtaan koettu luottamus ei ole kasvanut.

Vaalitutkimuskonsortion suorittaman tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat eniten tasavallan presidenttiin ja poliisiin.

Euroopan unioni on kasvattanut luottamustaan huomattavasti suomalaisten silmissä. Aiemmin suomalaisten alhaisinta luottamusta nauttinut EU on noussut luotettavuudessaan poliitikkojen ja poliittisten laitosten yläpuolelle. Luottamus EU:ta kohtaan on noussut noin 15 prosenttia vuosien 2019 ja 2023 välisenä aikana.

Kansainväliset kriisit tekevät EU:sta luotettavamman

Euroopan yhtenäisyys Ukrainan sodassa on lisännyt suomalaisten luottamusta unioniin. Tampereen yliopiston tutkijatohtori Josefina Sipinen näkee Ukrainan sodan vaikutuksen luottamuksen kasvuun mahdollisena.

– Uudet kriisit ovat näyttäneet EU:n yhteistyökyvykkyyden. Ukrainan sodan aiheuttama yhteistyö on voinut vahvistaa suomalaisten uskoa ylikansallisiin instituutioihin.

Myös koronapandemia on todennäköisesti vaikuttanut EU:n luottamuksen kasvuun. Sipisen mukaan esimerkiksi rokoteyhteishankinnat ovat näyttäneet unionin olevan tarpeellinen organisaatio.