Iltavirkuille tyypillinen toimistoaika ei välttämättä ole aktiivisinta aikaa, ja siksi heillä voi olla enemmän unihäiriöitä. Kuva: Essi Manner

Iltavirkun elintavat näkyvät palkkapussissa – ”Heillä on uniongelmia, käyttävät liikaa alkoholia ja harrastavat vähemmän liikuntaa”

Oulun yliopisto tutkimuksessa selvitettiin ihmisten tulotasoa ja kronotyyppiä. Tuloksista selviää, että iltavirkkujen tulotaso jää aamuihmisiä matalammaksi.

Iltavirkuksi identifioituvilla aikuisilla on enemmän huonoja elintapoja kuin aamukronotyypillä. Oulun yliopiston tutkimuksessa selvisi myös, että iltavirkkujen tulotaso voi olla matalampi kuin aamuvirkuilla.

Andrew Conlin on Aalto-yliopiston rahoituksen laitoksen tutkijatohtori ja julkaisun yksi päätutkijoista. Tutkimus toteutettiin poikkitieteellisesti Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun kanssa.

– Kronotyyppiin on biologinen perusta, eli geeni ja perimä. Tutkimuksessa selvisi, että iltakronotyypeillä yleinen terveydentila on yleisesti ottaen huonompi, Conlin sanoo.

Kronotyyppi tarkoittaa vuorokausityyppiä, eli yksilön vireystilaa ja aktiivisuusaikamieltymyksiä. Tämän perusteella ihmiset voidaan jakaa mieltymyksen perusteella aamuvirkkuihin, iltavirkkuihin sekä vuorokausityypiltään näiden ääripäiden välimaastoon. Kronotyyppi määritellään ruumiinlämmön perusteella. Vireystila muuttuu ruumiinlämmön muutosten seurauksena.

Tutkimuksessa käytettiin aineistona Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:ta, joka on eliniän mittainen seurantatutkimus. Tutkijat tarkastelivat erityisesti kronotyyppien koulutusta, työkokemusta, elämäntapavalintoja ja yleisesti terveyttä. Kohortti kattaa yli 12 000 vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntynyttä henkilöä.

FAKTA

Kronotyypin ja palkkojen välinen yhteys keski-ikäisillä

  • Syksyllä 2023 Oulun yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin kronotyypin ja palkkojen välistä yhteyttä keski-ikäisillä aikuisilla.
  • Tutkimuksessa käytettiin aineistona 1966 syntyneitä pohjoissuomalaisia sekä verohallinnon rekistereitä. Tutkimustulos saatiin seitsemän vuoden seurannassa.
  • Aineistossa tutkijat tarkastelivat erityisesti kronotyyppien koulutusta, työkokemusta, elämäntapavalintoja ja yleisesti terveyttä.
  • Tutkimuksen mukaan iltavirkuilla on vähemmän inhimillistä, sosiaalista ja terveydellistä pääomaa. Iltavirkut muodostavat 11 prosenttia väestöstä. 

Iltakukkuja ei ole kronotyypinsä vanki

Kronotyypin vaikutus tulotasoon on epäsuora. Tutkimuksen mukaan iltavirkuilla on vähemmän inhimillistä, sosiaalista ja terveydellistä pääomaa. Tämän myötä heillä voi olla vähemmän työkokemusta.

– Peruspalkat eivät kovin eroa kronotyypeillä. Pystyimme kuitenkin osoittamaan muiden tekijöiden kautta sen, että matalalla palkalla ja kronotyypilla on mahdollinen yhteys, Conlin sanoo.

Perinteinen toimistotyöaika voi olla hankala iltavirkkujen aktiivisuustason kanssa, minkä vuoksi heillä voi olla unihäiriöitä.

– Jokaisella alalla on sekä aamu- että iltavirkkuja, Conlin sanoo.

Muissa kronotyyppiin liittyvissä tutkimuksissa on selvinnyt, että yksilö voi myös vaihtaa tyyppiänsä työn mukaan.

– On kuitenkin tutkittu, että mikäli yövuorossa työskennellyt palaa takaisin töihin, jossa edellytetään aktiivisuutta ja vireyttä aamuisin, siirtymä voi olla aamuvirkulle helpompi.