Hankalan taloustilanteen takia yhä useammilla jää laskuja maksamatta.

Laskuja maksetaan ajoissa vähemmän ja syyllisyyttä siitä koetaan vähemmän – ”Kun laskuja alkaa siirtyä perintään, voi kokonaistilanteen hallinta muuttua vaikeaksi”

Tutkimuksen mukaan osalla laskut jäävät maksamatta, koska rahaa ei ole. Sen lisäksi myös unohdukset ovat lisääntyneet.  

FAKTA

Joustavaa takaisinmaksua suositaan

  • Intrumin vuoden 2023 raportti paljasti, että viimeisen vuoden aikana Suomessa laskuja on jätetty maksamatta tavallista enemmän. Suomessa laskuja jätetään maksamatta huomattavasti enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.
  • Raportin mukaan valtaosa suomalaisista suosii yrityksiä, jotka joustavat takaisinmaksussa, ja pyrkii välttämään yrityksiä, jotka yrittävät hyötyä huonosta taloustilanteesta.
  • Raportti perustuu kyselyyn 20 Euroopan maassa. Vuoden 2023 kyselyyn osallistui yhteensä 20 000 kuluttajaa.
  • Raportin avulla on tarkoitus saada ajankohtaista tietoa kuluttajien taloustilanteesta ja maksukäyttäytymisestä.

Yhä useammalta jää nyt laskuja maksamatta, ja välinpitämättömyys laskujen maksamiseen on lisääntynyt, selviää Intrumin tuottamassa kuluttajien maksutaparaportissa.

Suurin syy maksamatta jättämiseen on se, ettei rahaa ole. Lähes yhtä yleinen syy ovat unohdukset. Inflaatio ja korkea korkotaso vaikuttavat niin kuluttajien maksukykyyn kuin asenteisiinkin.

Intrumin perintäpalvelujen osastopäällikön Reetta Lehessaaren mukaan tutkimus ei kerro, miksi välinpitämättömyys laskujen maksamiseen on lisääntynyt. Hänen mukaansa taustalla saattaa olla se, että taloustilanteen heiketessä muut kuin pakolliset laskut voivat tuntua toissijaisilta ja unohtua siksi helpommin.

Lehessaaren mukaan pahimmillaan laskujen maksamatta jättäminen voi johtaa velkakierteeseen. Erityisesti nuorten aikuisten vaikea velkaantuminen on kasvussa.

– Laskujen maksamatta jättämisestä seuraa usein lisää ylimääräisiä kuluja, jotka alkavat kasaantua. Kun laskuja alkaa siirtyä perintään, voi kokonaistilanteen hallinta muuttua vaikeaksi.

Lehessaaren mukaan velkakierteiden syntymistä voidaan yhteiskunnassa ennaltaehkäistä esimerkiksi lisäämällä talouskasvatusta ja kehittämällä kuluttajien talouslukutaitoa. Tätä voidaan edistää esimerkiksi koulutuksen kautta sekä tukemalla perheitä talouden hallinnassa.

– Perheiden tukeminen on tärkeää, sillä taloustaidot periytyvät. Jos talouslukutaito on hyvä, pystytään häiriötekijöihin varautumaan, omasta taloudesta pysyy hallinnan tunne ja laskut maksetaan todennäköisemmin ajallaan.

Kuluttajat toivovat joustoa takaisinmaksuun

Tutkimuksen vastaajista enemmistö on sitä mieltä, että yritysten tulisi tarjota kuluttajille joustavia maksutapoja taloudellisesti vaikeina aikoina. Enemmistö ei myöskään haluaisi tukea yrityksiä, jotka pyrkivät hyödyntämään kuluttajien ahdinkoa.

Lehessaaren mukaan on hyvä, jos yritykset arvioivat kuluttajan tilannetta tapauskohtaisesti. Joustoa maksuun voidaan tarjota, mutta vain, jos yrityksen oma talous kestää sen.

– On tärkeää, että yritykset miettivät vastuullisesti, kenelle voidaan myydä luotolla ja millaisin ehdoin. Yritysten on pystyttävä maksamaan takaisin alihankkijoilleen, ja jos yksi toimija jättää maksamatta, aiheutuu siitä ongelmia joka portaalle.