Alle kouluikäisten määrä on laskenut kymmenillä tuhansilla

Lasten osuus väestöstä romahti – ”Laajat yhteiskunnalliset vaikutukset”

Syntyvyys on laskenut nyt matalimmalle tasolle mittaushistorian aikana. Kymmenen viime vuoden aikana lasten määrä on vähentynyt miltei kaikissa ikäryhmissä.

Alle kouluikäisten lasten osuus on vähentynyt Suomen väestössä rajusti, selviää Tilastokeskuksen ylläpitämästä väestötilastosta.

Syntyvyys oli vuonna 2022 alhaisimmillaan, samoin kuin lasten osuus väestöstä. Vielä 1950-luvulla lapsia oli useampi kuin joka kolmas väestöstä. Viime vuonna lapsia oli harvempi kuin joka viides.

Lasten määrän vähenemisellä on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tulevaisuudessa väkeä riittää vähemmän maanpuolustukseen ja palvelut saattavat heiketä alueittain.

– Alueellisesti tarkasteltuna sillä voi olla vaikutusta esimerkiksi koulumatkoihin, päivähoidon saatavuuteen tai harrastusmahdollisuuksiin, kertoo Tilastokeskuksen erikoistutkija Marjut Pietiläinen.

Alle kouluikäisten lasten määrä hurjassa laskussa

Kymmenen vuoden tarkastelujaksolla alle 3-vuotiaiden määrä laski noin 40 000:lla vuoteen 2022 mennessä. Saman verran laski myös 3–6-vuotiaiden lasten määrä.

Ainoastaan 7–15-vuotiaiden ikäryhmässä lasten määrä on pysynyt samana kymmenen viime vuoden aikana.

– Kokonaishedelmällisyysluku oli viime vuonna 1,32 lasta synnyttävää henkilöä kohden, joka on matalin vuonna 1766 alkaneen tilastoinnin, Pietiläinen toteaa.