Perusopetuksen digitalisaatio etenee – taitotasossa edelleen eroja

Sekä oppilailla että opettajilla taitotaso on pääosin tyydyttävää, mutta erityisesti ohjelmointiosaamisessa on molemmilla parannettavaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa raportissa paljastuu, että digitalisaatio etenee alueellisesti tasaisesti, mutta eroja löytyy koulujen, luokkien ja yksilöiden välillä.

– Raportin taustalla oleva tutkimus ei paljasta sitä, mistä erot johtuvat. Jatkossa olisikin hyvä tehdä syvempää analyysia erojen osalta muun muassa ottamalla sosio-ekonomiset tekijät huomioon, kertoo Tampereen yliopiston tutkimuskeskus TRIM:in tutkija Erika Tanhua-Piiroinen.

Oppilaiden tietotekniikkaosaaminen on kohtuullisen hyvää yleisesti käytettävien sovellusten ja ohjelmistojen osalta. Puutteita esiintyy yllättäen erityisesti peruskäyttötaidoissa sekä teknisen osaamisen saralla ja ohjelmoinnissa.

Opettajien arviot taitotasostaan ovat parantuneet viime vuoden tuloksiin verrattuna, mutta myös heidän kohdallaan ohjelmoinnin taitotaso on heikkoa.
Täysin digitaaliseksi oppimismateriaalit eivät ole vielä muuttuneet, sillä painetut opetusmateriaalit ovat edelleen digitaalisia vastineitaan yleisempiä.