Kuluttajat odottavat yrityksiltä kantaaottavia tekoja, mutta Suomessa ei ole vielä tähän totuttu. Kuva: Flickr, Michael Ruiz.

Yritykset liputtavat sateenkaariyhteisölle laiskasti Suomessa – Pelkkä hyvä aikomus ei riitä, jos asiaa ei ole ymmärretty syvällisesti

Suomessa sateenkaariyhteisöä kuvaavaa media- ja markkinointimateriaalia käytetään vielä varovasti. Joidenkin arvioiden mukaan noin 5–15 prosenttia väestöstä kuuluu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, ja joka neljäs tuntee läheisen tästä ryhmästä.

Maailmalla sateenkaariliput toivottavat tervetulleeksi jokaisen omana itsenään kauppaan, kioskiin ja hotelliin. Kansainväliset suuryritykset uskaltavat ottaa kantaa eri vähemmistöjen puolesta sekä monipuolistaa markkinointimateriaaliaan.

Markkinatutkimusten mukaan hlbti (homo, lesbo, biseksuaali, transihmiset ja intersukupuoliset) -kuluttajat ovat erittäin brändiuskollisia. He todennäköisesti myös maksavat saman arvomaailman jakaville yrityksille palveluista ja tuotteista mieluusti enemmän. Heille suunnattua markkinointiviestintää on kuitenkin vähän Suomessa.

Tasa-arvoinen kohtelu näkyväksi

Gay Travel Finland-markkinointialusta haluaa tuoda inklusiivisemman palvelutarjonnan myös Suomeen. Kuva: Seta.

Juuri perustettu Gay Travel Finland -markkinointialusta haluaa tuoda esiin yritysten arvomaailmoja. Perustajat Hannu ja Raul Medina haluavat kerätä markkinointisivustolle Suomen sateenkaariystävällisiä yrityksiä. Sivusto on suunnattu erityisesti hlbti-turisteille, mutta myös suomalaisille kuluttajille, joille yritysten arvomaailma on tärkeää.

Perustajajäsenet huomasivat, että Suomi ja Pohjoismaat ovat matkailunosteessa ja yrityksiltä kaivataan kannanottoja. Hannu Medina myöntää, että tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittynyt arvokeskustelu on helpottanut palvelun markkinointia eri toimijoille.

– Suomessa oletetaan, että kaikki ovat tervetulleita käyttämään palveluita. Mutta muualta tulevat hlbti-matkailijat eivät tiedä tätä. Se pitää tuoda esille.

Blogialustan ja sosiaalisen median kautta he toivovat tuovansa yritysten arvoja esiin. Tarkoituksena on tarjota tulevaisuudessa markkinointialusta myös muille kun matkailualan yrityksille.

– Lapsiystävällisyyttä markkinoidaan, samoin tavoin voi tuoda esille yrityksen yhdenvertaisuus politiikkaa, Medina vertaa.

Yksi viikko ei riitä

–Vaikka pelkällä mainonnalla on lyhyt aika vaikuttaa asenteisiin, se aika pitenee, jos markkinointia tehdään strategisella tasolla ja otetaan arvokysymykset osaksi koko yrityksen liiketoimintaa, sanoo Sonja Lahtinen.Kuva: Anni Koponen.

Markkinoinnin tutkija Sonja Lahtinen Tampereen yliopistosta sanoo, että  yrityksillä on nykypäivänä huomattavasti valtaa vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin mielikuviin, asenteisiin ja arvoihin.

– Tämän vallan mukana kasvaa myös vastuu ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, joista suurin osa on arvokysymyksiä.

Samaan aikaan kuluttajat ovat yhä tiedostavampia tehdessään valintoja. Muutamat suomalaiset yritykset ovat jo tarttuneet tähän rooliin, ja Lahtinen uskoo trendin jatkuvan tulevaisuudessa. Lahtinen toivoo myös näkevänsä enemmän eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia isompana osana suomalaista markkinointikulttuuria.

Kannanotot ovat muutakin kuin markkinointia. Lahtinen muistuttaa, että arvomaailman täytyy olla näkyvä osa myös muualla yrityksessä, esimerkiksi henkilöstöpolittiikassa ja yrityskulttuurissa. Muuten yrityksen lähettämä viesti jää hyvin pinnalliseksi. Lahtinen ei myöskään usko pelkästään yhden kuukauden tai viikon pituiseen markkinointikampanjaan esimerkiksi Pride-tapahtumien ympärillä.

– Tasa-arvoisemman, sallivamman ja moniäänisemmän yhteiskunnan eteen pitää tehdä töitä 52 viikkoa vuodessa, vain yksi ei riitä, vaikka se kattaisikin kaikki sateenkaaren värit.