Kasvatustieteiden päivillä keskusteltiin muun muassa monilukutaidosta – ”Mediakasvatus on hyvän elämän taitoja”

Tampereen yliopistolla järjestettävien kansallisten kasvatustieteen päivien teemana on tänä vuonna hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa. Päivillä pohditaan myös globaalien ongelmien tuottamia haasteita arvokkaan ihmiselämän ja kasvatuksen näkökulmista.

Ohjelmaan kuuluu yli 30 eri teemaryhmän kokoontumisia. Tilaisuuksissa verkostoidutaan, tutustutaan muiden tutkimuksiin, kehitellään käsitteitä ja keskustellaan tieteen ajankohtaisista ilmiöistä. Torstaina kokoontui muun muassa Mediakasvatus ja digitaalinen lukutaito -teemaryhmä. Tilaisuudessa tarkasteltiin koulutus- ja instituutiorakenteita. Aiheina olivat pelikasvatus, monilukutaito lukio-opetuksessa, mediakasvatus opettajakoulutuksessa ja digitaalisten lukutaitojen yhteiskehittäminen korkeakoulussa. Kasvatustieteen päivien teemat näkyvät ryhmän aiheissa ja teemoissa konkreettisesti. Hyvyys, totuus ja kauneus ovat mediakasvatuksen ympäristössä aina läsnä.

Asiantuntijoiden tapaamista ohjanneet mediakasvatuksen yliopistolehtorit Mari Maasilta (Lapin yliopisto) ja Reijo Kupiainen (Tampereen yliopisto) kokivat etenkin tekoälyn herättäneen vilkasta keskustelua ja kysymyksiä. Uusi esille noussut käsite oli pelisivistys, joka herätti mediakriittisyyteen kuuluvia kysymyksiä: ketkä tekoälyä kehittelevät ja millä motiiveilla?

-Ensisilmäyksellä tekoäly on hahmoton kokonaisuus, mutta keskustelu asiantuntijoiden kanssa ja paremmin hahmoteltaviin osiin ja kategorioihin hajottaminen auttaa oppimaan ja käsittelemään uutta ilmiötä, Kupiainen toteaa.

Kyse ei ole vain teknologiasta, joten on pohdittava, miten tekoäly on otettava mukaan koulutuskontekstiin.

-Keskustelua olisi voinut jatkaa loputtomiin kaikista käsitellyistä teemoista. Viestinnän alalla syntyy paljon uusia käsitteitä, koska yhteiskunta muuttuu jatkuvasti, Maasilta kertoo.

Tapahtuma jatkuu huomenna perjantaina 16.11., jolloin mediakasvatus-ryhmä käsittelee enemmän osallisuutta ja toimijuutta.