Englannin kielen professori Minna Nevalan mukaan kohteliaisuus merkitsee eri asioita eri kulttuureissa.

Identiteetti ja tapa katsoa maailmaa rakentuvat kielen avulla – ”Kielellä ilmaistaan ryhmään kuulumista”

Tampereen yliopiston englannin kielen professori Minna Nevalan mukaan kieli muokkaa ajatteluamme ja rakentaa identiteettiämme.

Kielen voi nähdä ikkunana maailmaan, sillä kommunikaatio ihmisten välillä ilman kieltä olisi hyvin toisenlaista. Maailman suuret kielet, kuten englanti ja espanja, ovat auttaneet luomaan yhteyksiä ja opettaneet toisten maiden kulttuureista paljon.

Professori Minna Nevalan mukaan eri kielten kohteliaisuuskulttuurin ilmaisutavoissa on huomattavia eroja. Aasian kulttuureissa, joissa korostuu yhteisöllisyys, tulee keskusteluissa ottaa aina kaikki ihmiset huomioon, olivat he läsnä tai ei. Tittelit ovat myös erittäin tärkeitä puheessa ja on suuri moka, jos niitä ei sieltä löydy. Länsimaissa korostuu yksilökulttuuri ja kielessä minä-keskeisyys.

Nevala sanookin, että kielen avulla ilmaistaan ryhmään kuulumista ja kielellä muokataan identiteettiä. Me–he-vastakkainasettelu on yleistä nykypäivänä politiikan kielessä. Viime vuosina myös maahanmuuttokeskustelu on perustunut sille.

– Identiteetti ja kielellä ilmaisu ovat hirvittävän tärkeitä. Ihminen määrittelee itsensä erilaisten ryhmien kautta, kuten äitinä, isänä, opiskelijana tai harrastuksen kautta, sanoo Nevala.